CO2-taks oplossing voor klimaatprobleem?

CO2-taks oplossing voor klimaatprobleem?

Er wordt volop gepraat over het Energieakkoord 2.0 om de doelstellingen van ‘Parijs’ te realiseren. Maar waarom blijven we zolang praten? Als je bijvoorbeeld naar de woningbouw kijkt, dan draagt nog geen 1% het predicaat A++. Het grote publiek voelt zich dus (nog) niet geroepen omdat verduurzaming vooral kostbaar en complex is.

 

Eemshavencentrale

Eemshavencentrale gaat deels over op biomassa

In dit tempo gaat het veel té langzaam

Laat ik voorop stellen dat ik zeker geen voorstander ben van extra belastingen, maar de transitie gaat veel te langzaam. Dat komt omdat consumenten en bedrijven de prijs van vervuiling en destructie van de aarde niet terug voelen in hun portemonnee. En daardoor ontbreekt elke noodzaak tot verduurzaming.

Wellicht zijn onconventionele maatregelen nodig om de status quo te doorbreken. Bijvoorbeeld door het belasten van fossiele energie in de vorm van CO2-taks. Oftewel een bronbelasting.

 

CO2-taks of bronbelasting op fossiele energie

Ik ben een voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’. CO2- taks op fossiele energie moet aanzetten tot innovatie en recycling. Delven van fossiele energie moet veel veel duurder worden. Hierdoor worden producten die vervuilen duurder, we gaan allemaal andere keuzes maken. De vraag van vervuilende artikelen neemt af, de vraag naar duurzame producten neemt toe. Innovatie en nieuwe banen komen er. Sterker nog, alternatieven zijn er vaak al, maar kunnen nog niet concurreren met veel te goedkope en zelfs gesubsidieerde fossiele grondstoffen. De eerste jaren kunnen we de fossiele industrie eventueel compenseren met de opbrengst uit CO2-taks. In deze afkoelperiode worden ze gestimuleerd om te innoveren waardoor ze de kans krijgen om te overleven.

“Bronbelasting motor achter innovatie”

 

En de minder bedeelde dan?

‘Ja, ja, ja leuk die bronbelasting, maar wat als je geen geld hebt om te investeren in duurzame energie en energiebesparing en de duurder geworden producten ook niet kunt betalen?’ Ik hoor het je zeggen. Ik heb zelf als DGA een goed betaalde “baan”. Daarnaast ben ik ook zo fanatiek dat ik nu al maar ook als ik minder verdiende, veel dingen zou laten om te proberen maatregelen toe te passen. Eén van de grotere vraagstukken is dus hoe je het door bronbelasting voor iedereen betaalbaar houdt.