NEN 1010 – Is een pv sticker verplicht?

Wij leveren altijd pv-stickers bij onze pv-installaties. Die sticker breng je als installateur aan op de verdeelinrichting of groepenkast. Maar is een pv sticker verplicht? Lees het hieronder + waar je de sticker het beste plaatst. 

 

Doel van een pv-sticker 

De pv-sticker waarschuwt dat de verdeelinrichting of groepenkast niet alleen gevoed wordt door het elektriciteitsnet, maar ook door een tweede voedingsbron, namelijk de zonnepanelen. Het is belangrijk dat monteurs, hulpverleners en andere ‘gebruikers’ hiervan op de hoogte zijn. 

 

 

Is een pv-sticker verplicht? 

De vraag of het verplicht is om een pv-sticker aan te brengen op de verdeelinrichting of groepenkast werd voorgelegd aan Installatie Journaal. In de NEN 1010-editie van 2020 is bepaling 712.514.101 opgenomen, waarin onderstaande wordt vermeld. Op basis van deze bepaling is het duidelijk dat er een markering moet worden aangebracht.

 

 

“Voor degene die aan de verdeelinrichting/groepenkast werkt, moet het om veiligheidsredenen bekend zijn dat er een pv-installatie aanwezig is.”

 

Waar moet je een pv-sticker plakken? 

Volgens de bepaling bij het punt waar de netvoeding binnenkomt, of bij de verdeelinrichting/groepenkast waaraan de pv-installatie is gekoppeld. In sommige gevallen kun je de sticker ook bij de elektriciteitsmeter plaatsen, op voorwaarde dat deze zich bevindt bij het punt waar de netvoeding binnenkomt.

Het aanbrengen van een pv-sticker is dus verplicht volgens de veiligheidsvoorschriften. Het is van belang dat iedereen die met de verdeelinrichting of groepenkast werkt op de hoogte is van de aanwezigheid van een pv-installatie. Door het duidelijk markeren van de pv-installatie wordt de veiligheid gewaarborgd en kunnen eventuele risico’s tijdens het werken aan de elektrische installatie worden voorkomen.

 

“Meer tips ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief”