Tips bij het plaatsen van een drukgevulde zonthermische installatie

Tips bij het plaatsen van een drukgevulde zonthermische installatie

Installeer je een drukgevulde zonthermische installatie? Voor een probleemloze werking, zijn er een aantal aandachtspunten waar je rekening mee dient te houden.

 

1. Glycol

Glycol is een essentieel onderdeel van het systeem. Het is echter gevoelig voor druk, temperatuur en blootstelling aan lucht/zuurstof, wat de degradatie versnelt. Dat houdt in dat de systeem-beschermende kwaliteit van glycol verloren gaat. Daarom is het belangrijk om het systeem goed te vullen en lucht eruit te spoelen met behulp van het vulpompstation tijdens de opstartfase.

Het vermijden van lucht en zuurstof in het systeem is van groot belang. Om dit te bereiken, moet het systeem correct worden ontworpen. Een goede plaatsing van het expansievat, bij voorkeur ongeveer 10 cm onder de pomp, zodat de aansluiting goed op afschot staat, draagt er aan bij dat het systeem goed kan ontluchten.

Vul en pompstation voor bijvoorbeeld zonneboiler | Technea

Als het systeem correct is gevuld en gespoeld, zou er geen lucht meer in het systeem moeten zitten. In dat geval zijn extra microbel-luchtafscheiders en automatische ontluchters overbodig. Deze componenten verhogen alleen de kosten en vergroten het risico op lekkage als ze wel zijn geïnstalleerd. Mocht er onverhoopt toch nog lucht in het systeem zitten tijdens bedrijf, dan verzamelt zich dit in de standaard luchtafscheider in het pompstation en is daar gemakkelijk handmatig af te tappen.

 

2. Systeem/voordruk

 • De grootte van het expansievat wordt door ons van tevoren nauwkeurig berekend om een goede werking van het systeem te garanderen;
 • De koude systeemdruk moet worden gebaseerd op ongeveer 1 bar bovenaan de collector. Dit wordt bepaald door de opvoerhoogte in decimeter (‘x’ meter/10) plus 1 bar;
 • De voordruk in het expansievat moet ongeveer 0,2-0,3 bar lager zijn dan de berekende vuldruk van het systeem.
 • Indien de voordruk van 2,5 bar van het expansievat niet wordt aangepast, moet er bij een koud systeem dus minimaal met 2,7 à 2,8 bar worden gevuld.
 • In tegenstelling tot het CV-zijdige circuit staat het overstortventiel in het zon-thermische circuit niet op 3 bar, maar op 6 bar afgesteld, dus vullen met iets hogere drukken is geen probleem.

 

Glycol voor zonneboiler | Technea

3. Waarom propyleenglycol in plaats van ethyleenglycol?

 • Propyleenglycol is bestand tegen hogere temperaturen;
 • Het is niet giftig en vormt geen gezondheidsrisico bij eventuele lekkage in de boiler die in contact komt met drinkwater;
 • Propyleenglycol heeft een hoger warmte-absorberend vermogen.

Om bevriezing van het systeem te voorkomen, moet het uitsluitend worden gevuld met de meegeleverde glycol, zonder toevoeging van water. Het bijmengen van vloeistoffen doet afbreuk aan de garantie. De fabrikant heeft dit opgenomen in de voorwaarden.

 

Extra aandachtspunten

 • Gebruik geen gewone teflon-tape voor zon-thermische koppelingen, omdat deze na verloop van tijd kan degraderen door oververhitting en aantasting door glycol. Fabrikanten zoals Fermit bieden hittebestendige alternatieven;
 • Mocht je toch ontluchters willen plaatsen op de collectoren, zet er dan een afsluiter tussen en sluit deze na het vullen van je systeem. Anders kunnen ze gaan afblazen bij stagnatie. Dat houdt in dat de collectoren glycol-stoom verliezen op het moment dat er geen warmte meer in het vat wordt toegevoerd. Hierdoor raak je je glycol kwijt.

 

Nadelen van een leegloopsysteem t.o.v. een drukgevuld systeem

 • Het systeem moet absoluut volledig aflopend gemonteerd worden;
 • Bij dit systeem moet gebruik worden gemaakt van corrosievrije materialen, aangezien corrosie uiteindelijk het volledig leeglopen kan verhinderen;
 • Bij een leegloopsysteem bestaat een risico op bevriezingsschade omdat er vaak geen glycol wordt gebruikt. Dit geldt echter ook voor drukgevulde systemen die worden bijgemengd met water.
 • Het rendement van leegloopsystemen is lager omdat er gewerkt wordt met lagere drukken en temperaturen. Een leegloopsysteem loopt meestal al leeg bij 90 graden Celsius.
 • De pomp is groter i.v.m. statische druk van het systeem en verbruikt dus meer energie, het systeem dient bij elke start opnieuw gevuld te worden.
 • Minder opstellingsvrijheid aangezien de collectoren boven de pompgroep en het leegloopvat geplaatst moeten worden.

 

 

“Meer tips ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief”