Gasverbruik neemt in toekomst juist toe door elektrificatie

Gasverbruik neemt in toekomst juist toe door elektrificatie

Informatieplatform Gawalo schreef onlangs het artikel “Gasverbruik gaat flink stijgen door elektrificatie”. Dit op basis van een onderzoek  door hoogleraren van Rijksuniversiteit Groningen. Zij tonen aan dat het gebruik van warmtepompen en elektrische auto’s zorgt voor een stijging van het gasverbruik. Dit omdat we de toenemende van vraag naar elektriciteit in de toekomst niet goed kunnen opvangen omdat de kolencentrales in 2030 sluiten, er geen extra kerncentrale bij komt en we zitten aan de taks van elektriciteit-import uit buurlanden. Het resultaat is dat we meer stroom moeten halen uit gascentrales omdat windparken de vraag niet zullen dekken. Lees verderop alle bevinden van de hoogleraren.

 

Heilige graal: slim omgaan met energie, combi duurzame installaties en beter dan norm

Dit onderzoek ondersteunt onze mening dat er geen ‘heilige graal’ is, maar dat de energie-oplossing ligt in een combinatie van. We moeten beter willen presenteren dan de norm, de kansen van combinatie tussen installaties benutten én last-but-not-least slim omgaan met ons energieverbruik.
Type warmtepomp met bodem bron

Maatregelen nieuwbouw

Bij nieuwbouw zou dat betekenen dat we beter moeten presteren dan de 0,4 EPC norm. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door:

 • Rc waarde gevel: 4,5 m²K/W || vloer: 4,0 m²K/W || dak: 7,0 m²K/W
 • U-waarde glas met kozijn en deur: 1,0 W/m²K
 • Luchtdichtheid (qv10): 0,30 dm³/s per m² ipv 0,40
 • Een warmtepomp combineren met een douche-wtw voor beter rendement
 • Toepassen van ventilatie met wtw
 • Zonnecollectoren combineren met liefst gelaagd buffervat
 • Bij vloerverwarming en wandverwarming laagste flowtemperaturen proberen te behalen. Kun je geen normale vloerverwarming kwijt? Lees dan meer over droogbouw vloerverwarming.

Een douche-wtw in combinatie met een warmtepomp is perfect om het elektriciteitsverbruik te verminderen. Door de warmteterugwinning uit douchewater hoeft de warmtepomp namelijk minder stroom te gebruiken om het vat op temperatuur te houden. Daardoor kun je zelf langer douchen met dezelfde waterinhoud.

Bij een LTV-systeem is het verstandig om korte groepen en kleine hart-op-afstanden aan te houden omdat je dan toe kunt met de laagste flowtemperaturen.

 

Maatregelen bestaande bouw

 • Goed inregelen van verwarmingssystemen (betere afgifte dus minder energie)
 • Rendement bestaande cv-ketel verbeteren door toepassing douche-wtw
 • De overstap op lage temperatuur verwarming
 • Isolatiemaatregelen doorvoeren
 • Zelf energie opwekken met zonnepanelen en zonnecollectoren
 • Decentrale ventilatie aanbrengen
 • Pelletketel / biomassaketel toepassen

 

 

Artikel ‘Gasverbruik gaat flink stijgen door elektrificatie’:

Uit onderzoek blijkt dat de vraag naar gas flink gaat stijgen door de elektrificatie van gebouwen, woningen en vervoer. Vermindering van de energiebehoefte van woningen is belangrijke optie om de vraag naar gas te beteugelen. Twee belangrijke maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen zijn:

 • de overstap op elektrisch verwarmde huizen (lees warmtepompen)
 • transport via elektrisch aangedreven vervoermiddelen (lees elektrische auto)

Dat gaat echter tot een sterke toename van het elektriciteitsverbruik leiden. Bij volledige elektrificatie van verwarming en vervoer komt dat neer op een stijging van maar liefst 50 procent in 2050.

“Met name bij bestaande woningen (isolatiemate, hoge temperaturen) is de pelletketel vaak een onderbelichte oplossing; betaalbaar, CO2-neutraal, eenvoudig toepasbaar en dat zonder hoog elektriciteitsverbruik”

 

Nieuw geluid over de energietransitie

Paradoxaal is dat die stijgende behoefte aan elektrische energie door gascentrales zal moeten worden ingevuld. Dat is de conclusie van hoogleraren Machiel Mulder en José Luis Moraga González (Rijksuniversiteit Groningen) uit hetonderzoek in opdracht van het Centre on Regulation in Europe. “Onze bevindingen vormen een nieuw geluid in het debat over de energietransitie”, stellen de auteurs minzaam.

 

Groeiende elektriciteitsvraag

Ze stellen dat alle ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie via zon en wind, lang niet voldoende zijn om groeiende elektriciteitsvraag bij te houden.

“Omdat in 2030 de kolencentrales sluiten, er geen kerncentrale bij komt en we niet meer elektriciteit van onze buurlanden kunnen importeren (ze zitten met hetzelfde probleem, is de consequentie dat we veel meer stroom met gascentrales zullen moeten opwekken.”

 

Huidige energiesysteem

Mulder en Moraga González gebruikten naar eigen zeggen een onderzoeksmethode die afwijkt van veel andere studies. Dit omdat ze in beeld wilden brengen hoe de feitelijke ambities voor duurzame energie, elektrificatie en het gebruik van gas zich tot elkaar verhouden. ‘We baseerden ons op de huidige situatie van het energiesysteem en de feitelijke overheidsambities op het gebied van elektrificatie* en energietransitie (het opwekken van fossiele energie vervangen door duurzame energie). Die ambities hebben we doorgerekend tot 2050. Veel andere studies vertrekken bij de doelstellingen voor emissiereductie en rekenen dan terug om te bepalen wat nodig is.”

* het gebruik van fossiele energie vervangen door elektriciteit

 

Gasbehoefte blijft stijgen

Volgens de onderzoekers zal de vraag naar gas nog tot 2030 toenemen. En zelfs in 2050 zal de totale Nederlandse gasconsumptie nog altijd ongeveer 30 miljard m3 zijn. Deze is nu circa 40 miljard m3 . Doordat na 2030 geen gas meer wordt geproduceerd in Groningen en de overige kleine gasvelden tegen die tijd ook langzamerhand uitgeput raken, wordt ons land steeds afhankelijker van de import van gas.

 

Synthetisch gas maken niet efficiënt

Mulder: “Een veel gehoorde oplossing is dat Nederland zijn eigen gas moet gaan maken via elektrolyse. Daar heb je echter ook elektriciteit voor nodig. Als we elektriciteit gaan gebruiken om gas te maken, hebben we nog meer gascentrales nodig om elektriciteit te maken. Dat is uiteraard niet efficiënt.”

 

Energiebehoefte van woningen

Het verminderen van de energiebehoefte in woningen is een belangrijke optie om de vraag naar gas te beteugelen, stellen de onderzoekers. Mulder:

“Daarnaast biedt het aanleggen van warmtenetten goede mogelijkheden. We hebben in ons onderzoek ook een scenario doorgerekend waarin we uitgaan van maximale inzet van warmtenetten die gebruik maken van restwarmte van bijvoorbeeld zware industrie en gascentrales. Dan komen we uit op een ongeveer 20% lagere gasvraag, bovendien tegen lagere kosten per ton CO2-reductie. Een andere optie is om nog veel meer duurzame energie op te wekken. De huidige doelstellingen zijn echter al behoorlijk ambitieus, dus dat is makkelijker gezegd dan gedaan.”

Download het volledige rapport van het onderzoek in opdracht van het Centre on Regulation in Europe: CEER-Policy-Paper-Electrification-in-heating-and-transport