Nieuwe subsidieregels ISDE 2018

Ook dit jaar is er weer subsidie voor het investeren in warmtepompen, biomassaketels en zonneboilers. Er zijn echter wel wat wijzigingen in de ISDE 2018. Zo is de totale subsidiepot verhoogt naar 100 miljoen en zijn er aangepaste regels. In dit artikel licht ik de belangrijkste wijzigingen toe. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat Technea duurzame installatietechnieken levert aan installateurs en advies geeft over deze technieken. We zijn dus geen subsidieadviseur zoals bijvoorbeeld Hoogland subsidieadvies.

 

ISDE 2018: voor wie en resultaten

Zakelijke gebruikers en particulieren kunnen sinds 1 januari 2016 subsidie ontvangen voor het kopen van zonneboilers, pelletketels en warmtepompen met een klein vermogen. Deze regeling loopt tot 31 december 2020 en is erg succesvol. In 2017 is er volgens de RVO circa 66 miljoen geclaimd door 22.887 aanvragers.

 

Hoeveel subsidie ontvang ik?

Hoeveel subsidie u ontvangt hangt af van het apparaat en de energiepresentaties daarvan. De exacte bedragen vindt u op de website van de RVO.

 

Installatie door deskundige installateur verplicht

Eén van de wijzigingen is dat de aanvrager per 1  januari 2018 moet kunnen aantonen dat het apparaat is geïnstalleerd door een deskundige installateur. Dit kan bijvoorbeeld via een factuur van een installateur of aannemer.

200 liter zonneboiler Technea

Nieuwe voorwaarden voor pellektetels, zonneboilers en warmtepompen

Hieronder een overzicht van de wijzigingen per type toestel:

 

Pelletketels

De pelletketels moeten voldoen aan de norm EN 303-5. Dit betekent dat biomassa gestookte lucht verhitters ook in aanmerking komen voor subsidie

 

Zonneboilers

Per 1 januari 2018 wordt het subsidiebedrag voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 m2 verlaagd van 75 cent per kWh naar 68 cent per kWh. Hiermee wordt gecompenseerd voor een wijziging in de berekenmethode. Die leidt ertoe dat de opbrengsten van kleine zonneboilers stijgen. De uiteindelijke subsidiebedragen kunnen hierdoor licht veranderen.

 

Berekenmethode voor zonneboilers gewijzigd

Voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van meer dan 10 m2 wordt een nieuwe factor geïntroduceerd in de berekenmethode: de instralingshoekmodifier. Hierdoor verhouden de subsidiebedragen voor zonneboilers op basis van vlakke-plaatcollectoren en op basis van vacuümbuiscollectoren zich beter tot elkaar.

 

Subsidiebedrag voor warmtepompen gewijzigd

De subsidiebedragen voor warmtepompen zijn grotendeels gebaseerd op het thermische vermogen van de apparaten. In dit thermische vermogen is in sommige gevallen ook een gedeelte niet-hernieuwbaar vermogen meegenomen. Per 1 februari 2018 telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is. Dit leidt ertoe dat voor een aantal lucht-waterwarmtepompen een lager subsidiebedrag beschikbaar is.

 

Overgangsregeling aanvraag ISDE-subsidie

Voor alle aanvragen die op of na 1 januari 2018 binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden. In de Toelichting van de gewijzigde Regeling worden de wijzigingen uitgelegd. Deze toelichting hoort bij de aankondiging van de wijziging zelf, gepubliceerd in de Staatscourant van 4 december 2017. Voor lucht-waterwarmtepompen geldt dat de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden pas van toepassing zijn op aanvragen die binnenkomen vanaf 1 februari 2018.

 

Stappenplan aanvraag ISDE-subsidie

Onder ‘aanvragers’ verstaat de subsidieverstrekker zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Voor beide types aanvragers staat een uitgebreid stappenplan op rvo.nl. Ook de installateur kan voor zijn klant de ISDE-subsidie aanvragen. De klant is echter altijd degene die het geld van RVO krijgt. Hoe pakt u zo’n aanvraag effectief en efficiënt aan? Daarvoor maakte Gawalo het stappenplan ISDE-subsidie aanvragen voor de installateur.