Kansen voor installatiebranche door reageerakkoord

Installateursvereniging Uneto-VNI denkt er vele kansen voor de installatiebranche ontstaan, nu de plannen van het nieuwe kabinet bekend zijn. Het versnellen van de transitie naar duurzame energie is goed nieuws voor installateurs.

 

Aardgasvrij zorgt voor kansen voor de installatiebranche?

Gisteren werd het regeerakkoord tussen CDA, VVD, D66 en de ChristenUnie gepresenteerd. Daarin veel punten met betrekking tot het klimaat. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel ziet vooral het plan om de nieuwbouw én een groot aantal bestaande woningen aardgasvrij te maken als een signaal dat het roer van de energievoorziening om gaat. Voorzitter Doekle Terpstra: “Onze leden gaan deze uitdaging graag aan.”

Terpstra: “Op het gebied van verduurzaming laat het regeerakkoord ambitie zien. Een CO2-reductie van 49 procent in  2030 is geweldig nieuws voor de installatiebranche. Uneto-VNI heeft steeds gepleit voor een Klimaatwet en een nieuw energie- en klimaatakkoord. Met dit regeerakkoord worden we op onze wenken bediend. De energietransitie krijgt hiermee een stevig fundament voor de lange termijn en biedt daarmee investeringszekerheid en vertrouwen.”

Pelletketel biedt kansen voor de installatiebranche

Familie Adbma uit Oudehaske wonen aardgasvrij door de combinatie van een houtpellet gestookte cv-ketel en zonneboilerset

Lukt het om zowel nieuwbouw als bestaande bouw aardgasvrij te maken?

De voorman van de installatiebranche benadrukt dat de plannen van het nieuwe kabinet technisch mogelijk zijn. “Als energieregisseur zijn onze leden nu al in staat om nieuwbouwwoningen aardgasvrij te maken. Ook de bestaande bouw kunnen we veel energiezuiniger maken.” Terpstra signaleert wel dat groen gas en biogas in de bestaande bouw nog jarenlang belangrijk zullen zijn als transitiebrandstof. “Het gasvrij maken van de bestaande bouw is echt een zaak van langere adem.”

 

zonneboilersystemen met isde subsidie

Samenwerking is de sleutel

Uneto-VNI juicht de regionale aanpak voor verduurzaming van de bestaande bouw toe. Terpstra: “Als gemeenten, netbeheerders, bouwers, energiebedrijven en installateurs de handen ineenslaan, kunnen we van Nederland de mondiale koploper van de groene economie maken.” De vereniging is ook enthousiast over het voornemen om nieuwe financieringsvormen voor verduurzaming te vinden en de investering te koppelen aan de woning. Op die manier beperkt het kabinet het risico voor de bewoner en de financier.

 

Investeren in scholing

Op het gebied van techniekonderwijs zet Rutte-III volgens Terpstra de juiste stappen. “Techniek in het beroepsonderwijs krijgt topprioriteit. Dat blijkt uit een structurele investering van 100 miljoen euro per jaar in het technisch vmbo én uit de voortzetting van het Techniekpact.” Het nieuwe kabinet honoreert ook twee andere wensen van de branche; experimenten met vraagfinanciering in het mbo worden toegestaan en de kerndoelen voor techniek in het basisonderwijs worden aangescherpt.

 

Positieve ontwikkeling voor de installateur

De oproep van Uneto-VNI om werkgeverschap weer aantrekkelijker te maken, vindt ook gehoor. Het kabinet beperkt de verplichte loondoorbetaling bij ziekte voor bedrijven tot 25 werknemers tot één jaar. Ook wordt de transitievergoeding voor het mkb beperkt, langere tijdelijke contracten worden mogelijk en het ontslagrecht wordt versoepeld. Terpstra: “De risico’s voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen worden kleiner. Vast wordt minder vast en flex wordt minder flex. Dat zorgt voor een grotere dynamiek op de arbeidsmarkt en uiteindelijk tot meer banen.” De installateursvereniging hoopt dat er een einde komt aan de onzekerheid rond zzp-ers door de vervanging van de Wet DBA.

Op de hoogte blijven van nieuws over duurzame energie?

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief. Let op: je ontvangt nog een bevestigingsmail bij inschrijving, deze kan in de spambox terecht zijn gekomen