Aandeel duurzame energie stijgt naar 7,4%

Aandeel duurzame energie stijgt naar 7,4%

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2018 gegroeid van 6,6 naar 7,4 procent van het totale energieverbruik. Het gebruik van zonne-energie is met 40 procent gegroeid.

 

CBS

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland in 2018 in totaal 158 petajoule bedroeg. Het totale finale energieverbruik was in 2018 ongeveer 2.100 petajoule, net als in 2017.

 

13 petajoule

Het verbruik van zonne-energie (red. elektriciteit en warmte) groeide in 2018 met 40 procent naar bijna 13 petajoule. Het CBS meldde eerder al dat er 1.500 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd werd.

Uit de 2 onderstaande grafieken blijkt dat het aandeel zonne-energie in het bruto energetisch eindverbruik van 0,43 procent steeg naar 0,60 procent. Uitgedrukt in petajoule groeide zonne-energie qua energieverbruik van 9,08 naar 12,67 petajoule. Een groei van circa 40 procent.

 

 

Aandeel hernieuwbare energie

Bron: www.solarmagazine.nl