Zonnepanelen onderdeel van WOZ-waarde van woning

Zonnepanelen onderdeel van WOZ-waarde van woning

Het gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs bepaald dat gemeenten zonnepanelen mogen meerekenen bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een woning. onlangs gedaan. Deze uitspraak was al in april 2018, maar komt nu boven drijven door melding van de uitspraak door Meijburg & Co Belastingadviseurs.

btw-teruggave zonnepanelen

Zonnepanelen voegen waarde toe

De WOZ-waarde van een huis wordt gebaseerd op de vrijeverkoopwaarde van het huis, ofwel het bedrag dat het huis op zal leveren wanneer het wordt verkocht. De waarde hangt onder andere af van de grootte en ligging van het huis, van het type woning en sindskort dus van de aanwezigheid van zonnepanelen. De zonnepanelen voegen volgens de rechtbank namelijk waarde toe aan een huis.

 

Eerste uitspraak na bezwaar WOZ-waarde

De eerste uitspraak in deze WOZ-rechtszaak dateert al van maart 2017. Een inwoner van Emmen tekende destijds bezwaar aan tegen de WOZ-waarde van zijn woning per waardepeildatum 1 januari 2015. De woning is voorzien van 20 ‘niet-geïntegreerde zonnepanelen’.

 

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden concludeert in het hoger beroep nu het volgende: ‘Het Hof is van oordeel dat de zonnepanelen terecht zijn meegenomen. De gemachtigde van belanghebbende heeft desgevraagd ter zitting van het Hof verklaard dat de zonnepanelen naar aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven zolang als belanghebbende in de onroerende zaak woont. De zonnepanelen moeten daarom als onroerend worden aangemerkt. De (technische) mogelijkheid dat belanghebbende bij verhuizing de zonnepanelen meeneemt, is niet relevant.’