Warmtepomp met gesloten bodembron financieel meest interessant voor tussenwoning

Warmtepomp met gesloten bodembron financieel meest interessant voor tussenwoning

Installatie-adviesbureau DWA heeft de total costs of ownership (TCO) berekend voor gasloze verwarmingsconcepten. Hierbij is rekening gehouden met een RVO nieuwbouw tussenwoning en gerekend over de periodes van 15 en 30 jaar. Daaruit blijkt dat een warmtepomp met gesloten bodem bron (brine of sondes) financieel het meest aantrekkelijke is. Bij dit onderzoek is de pelletketel als gasloze warmteopwekker niet meegenomen, maar alleen gekeken naar onderstaande oplossing. Dit onderzoek is uitgevoerd voor de vereniging van projectontwikkelaars Neprom.

 • Warmtepomp met PVT panelen
 • Warmtepomp met bodemcollector
 • Warmtepomp op buitenlucht
 • Warmtepomp op collectief bronnet (circa 12 graden)
 • Middentemperatuur warmtenet (40 graden)
 • Hoogtemperatuur stadswarmtenet (> 70 graden)

Type warmtepomp met bodem bron

Warmtepomp met gesloten bodem bron (bodemlus) meest aantrekkelijk

De RVO referentie tussenwoning die bij dit onderzoek is gebruikt heeft een gebruiksoppervlak van 124 m². Daarbij is het uitgangspunt dat de woning als Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) uitgevoerd wordt. De isolatiewaarden van de gebouwschil zijn strenger genomen dan de minimumeisen van het Bouwbesluit.

 

Benodigde verwarmingscapaciteit

 • Rc gevel: 4,5 m²K/W
 • Rc vloer: 4,0 m²K/W
 • Rc dak: 7,0 m²K/W U-waarde glas met kozijn en deur: 1,0 W/m²K
 • Luchtdichtheid (qv10): 0,30 dm³/s per m²

DWA stelt dat dit bouwfysische pakket niet is bedoeld om in alle gevallen de huidige EPC-eis van 0,40 te behalen, echter is gebruikt voor het vaststellen van de jaarlijkse warmtevraag en de benodigde verwarmingscapaciteit voor ruimteverwarming.

 

Raming van investeringen

Bij de investeringsraming van de warmteconcepten is op basis van de uitgangspunten:

 • Willen de warmtepompconcepten goed functioneren dan is lage temperatuur verwarming (vloerverwarming, wandverwarming) een voorwaarde;
 • Niet alle warmteconcepten voorzien in de levering van koude;
 • Bij de concepten is uit gegaan van een boilervat voor warmtapwater van 150 tot 180 liter;
 • In concept 1 is alleen de meerprijs voor winning van warmte via de PVT-panelen meegewogen en dus niet de elektriciteitsproductie;
 • In concept 5 is uitgegaan van warmteproductie van 40°C via een collectieve warmtepomp die gekoppeld is aan een bodemlus;
 • Uitgangspunt is een kleinschalige projectontwikkeling;
 • Voor de aansluitkosten (BAK) op het hoge temperatuur warmtenet is een voorlopige stelpost opgenomen;
 • Er is uitgegaan van in 2018 verkrijgbare ISDE-subsidies.
Pico Energy warmtepomp

AT-TEC warmtepomp

Bodemlus meest aantrekkelijk

Variant 3 met de bodemlus is financieel het meest aantrekkelijk voor de tussenwoning. Daarna volgen de varianten 2 en 4. Daarentegen zijn varianten 5 en 6 meer geschikt voor projecten met kleine appartementen. Bovendien gaat variant 5 financieel beter scoren als er direct bruikbare restwarmte van 30 tot 40°C in de omgeving beschikbaar is, zoals van een datacenter.

Klik hier de volledige notitie over de kosten van aardgasvrije warmteconcepten voor nieuwbouw woningen.

Gasloze warmteconcepten

Aantal woningen met een warmtepomp

Uit cijfers van het CBS blijkt echter dat de warmtepomp met bodemwarmte minder worden toegepast in woningen dan warmtepompen met buitenluchtwarmte.


Totaal aantal warmtepompen

2014: 19.323 waarvan 2.010 met bodemwarmte en 17.313 met buitenluchtwarmte

2015: 22.926 waarvan 1.648 met bodemwarmte en 21.278 met buitenluchtwarmte

2016: 37.590 waarvan 3.638 met bodemwarmte en 33.952 met buitenluchtwarmte

 

“Installateur, adviseur of architect en interesse in duurzame installatie oplossingen? Spar eens met onze specialisten via 058 – 288 47 39.”

Informatiebron deels: https://www.gawalo.nl