Voldoet de omvormer aan de nieuwe wetttelijke eisen?

Voldoet de omvormer aan de nieuwe wetttelijke eisen?

Moet je binnenkort zonnepanelen plaatsen bij consumenten? Zorg dat de omvormer voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen. Sinds 27 april 2021 is een conformiteitscertificaat verplicht bij het opleveren van een zonnestroom-installatie. Bij het aanmelden op energieleveren.nl moet namelijk ook het merk en type omvormer worden ingevuld. Op basis van die gegevens wordt gecontroleerd of de omvormer voldoet aan de eisen. 

 

Requirement for Generators

Een eigenaar van elektriciteitsproductie (zoals een zonnepanelen-installatie) is verantwoordelijk dat hun opweksysteem voldoet aan de eisen die gesteld worden in de Europese verordening Requirements for Generators (RfG). 

Deze Europese verordening is sinds 27 april 2019 in Nederland van kracht. Installaties die energie opwekken, moeten sinds die datum voldoen aan strengere technische eisen om aangesloten te kunnen worden op het elektriciteitsnet.

Voor kleinere installaties van het type A –  waaronder ook zonnepaneelinstallaties bij consumenten – besloot de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in het voorjaar van 2019 de handhaving van de RfG met 2 jaar uit te stellen tot 27 april 2021. Reden hiervoor was dat het benodigde certificeringssysteem nog niet klaar was. Inmiddels zijn er in Europees en nationaal verband echter normen opgesteld waardoor ook de benodigde conformiteitscertificaten kunnen worden afgegeven aan omvormers voor zonnepaneelinstallaties.

 

“Netbeheer Nederland heeft een lijst gepubliceerd met omvormers die voldoen aan de eisen” 

 

Lijst digitaal beschikbaar

Netbeheer Nederland heeft nu een lijst gepubliceerd van omvormers waarvan installatie in Nederland is toegestaan. Die lijst is gebaseerd op de C10/26-lijst van Synergrid – de federatie van Belgische netbeheerders – waarop alle goedgekeurde omvormers staan die in België gebruikt mogen worden. De lijst van Netbeheer Nederland is hier te downloaden.

Particulieren en mkb-bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die energie gaan leveren aan het stroomnet, zijn verplicht hun installatie aan te melden via de website energieleveren.nl. Vanaf 27 april 2021 moet bij die aanmelding ook het merk en type van de omvormer ingevuld worden. Vervolgens wordt, aan de hand van de lijst met geverifieerde omvormers, gecheckt of de omvormer aan de RfG-eisen voldoet.