9% van utiliteitsgebouwen voorzien van zonnepanelen

9% van utiliteitsgebouwen voorzien van zonnepanelen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat de utiliteitsbouw veel kansen biedt. ‘Slechts’ 9% van utiliteitsgebouwen is nu voorzien van zonnepanelen blijkt uit de jaarlijkse monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving. Dit is een groei van 2% ten opzichte van het vorige onderzoek.

 

Energiebesparing gebouwde omgeving

RVO.nl laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het resulteert dit jaar in de Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving 2016, gemaakt in samenwerking met ECN. De gebouwde omgeving is namelijk een grote eindverbruiker van energie in Nederland. De huishoudens en de dienstensector zijn samen verantwoordelijk voor 37 procent van het finale energieverbruik. Dit energieverbruik is ten opzichte van 2010 met ruim 11 procent gedaald naar 662 petajoule in 2016.

 

825.000 huishoudens voerden energiebesparende maatregelen toe

Ook blijkt dat 825.000 huishoudens in 2016 één of meer energiebesparende maatregelen troffen. Daarbij werd met name geïnvesteerd in een zuinigere ketel of in HR-glas. Ook de populariteit van spouwmuurisolatie en warmtepompen groeit sinds 2013. Het aantal geregistreerde energielabels van woningen steeg in 2016 naar 3,2 miljoen. Ongeveer 60 procent van de woningen heeft een energielabel C of beter.

 

De potentie bij 3 miljoen woningen

In 2016 hadden 3 miljoen woningen geen groen energielabel (C of beter). Juist in de bestaande bouw liggen dus vele kansen voor milieuverbetering en energiebesparing. Denk aan maatregelen als isolatie, dubbel glas, douche-wtw’s, zonnepanelen en houtgestookte cv-ketels

bron: www.solarmagazine.nl