Veel vraag naar zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, pelletketels, maar groot te kort aan installateurs

Veel vraag naar zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, pelletketels, maar groot te kort aan installateurs
 
Door de aantrekkende economie en bewustwording van de noodzaak van duurzame energie, wordt er massaal geïnvesteerd in duurzame oplossingen als zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, pelletketels en lage temperatuur verwarming. Echter kom je als consument waarschijnlijk op een wachtlijst te staan en moet je als installatiebedrijf selectief worden in het aannemen van projecten. Er staan nu namelijk al ruim honderdduizend vacatures open in de groene energiesectoren en het tekort aan personeel lijkt alleen maar op te lopen. Het klimaatakkoord dreigt daarmee een nutteloos stuk papier te worden. Dat stelt de Sociaal Economische Raad (SER) in een advies dat is gepresenteerd aan het kabinet.
 

Omscholen en inzetten

“Er moet ontzettend veel gebeuren”, zegt voorzitter Mariëtte Hamer. “Jongeren moeten opgeleid worden voor die nieuwe duurzame banen. Mensen die nu op andere plekken aan het werk zijn, moeten omgeschoold worden. Er dreigen tekorten en we moeten goed kijken welke mensen we daarvoor kunnen inzetten.”

De verwachting is dat in de kolen-, olie-, en gassector het aantal ontslagen de komende jaren juist verder oploopt. “Mensen die dreigen hun baan te verliezen, moeten we proberen mee te nemen in dit veranderingsproces”, aldus Hamer. “En denk verder bijvoorbeeld aan vluchtelingen met een verblijfsstatus die aan de slag willen.”

Volgens de Nationale Energieverkenning (NEV) is het aantal arbeidsuren in de fossiele energiesector tussen 2014 en 2016 teruggelopen van 83.000 naar 73.000. De verwachting is dat de groene energiesectoren de fossiele industrie de komende jaren voorbijstreven op het gebied van arbeidsplaatsen.

inkopen groothandel duurzame energie

Kansen_installateur_zonnepanelen_bij_boer

Jongeren voor duurzame banen

Bedrijven, overheden en hogescholen proberen in het project CAREER jongeren op te leiden voor werk in de windenergiesector. De komende jaren worden vele miljarden geïnvesteerd in grote windmolenparken op zee.

In eerste instantie levert dit vooral werk op voor Nederlandse offshorebedrijven die het verlies aan banen in de olie- en gasindustrie hopen te compenseren. Maar ook de windmolens moeten als ze eenmaal klaar zijn onderhouden worden, vertelt Willem den Ouden, directeur van de Delta Academy in Vlissingen.

De haven van Vlissingen wordt de uitvalsbasis voor de eerste delen van het windmolenpark Borssele dat gebouwd wordt door het Deense bedrijf Orsted. Even verderop leren studenten met een simulator de werking van een windmolenturbine kennen.

Een nuttige les, want de nood is hoog in de windenergiesector, zegt Willem den Ouden. “Als je ziet hoeveel mensen er nodig zijn voor het maken en onderhouden van die windmolens, dat is immens. Zoveel mensen hebben we in Nederland helemaal niet voor handen en daar moeten we echt iets aan doen.”

 

Statushouders opleiden

In Nijmegen worden met succes vluchtelingen met een verblijfsstatus opgeleid voor installatiebedrijven. Op één van de eerste zomerse dagen lunchen statushouders uit onder meer Syrië en Eritrea in het zonnetje naast een proefopstelling van een zonnepaneel. Belal uit Syrië wil graag leren hoe hij zonnepanelen moet installeren. Voorlopig in Nederland, maar later misschien weer in zijn eigen land, want ook in het Midden-Oosten zijn zonnepanelen in opmars.

Docent Roger Coenen noemt het opleiden van statushouders dankbaar werk. “Als ik hoor dat de mensen die ik heb opgeleid nu aan het werk zijn bij een bedrijf, dat het goed gaat en ze het naar hun zin hebben, dan geeft dat enorm veel voldoening.”

Bron: www.nos.nl

ROC Friese poort - opleiding installatietechniek

Samenwerking Technea Duurzaam & ROC Friese Poort

Vorig jaar hebben we samen met de ROC Friese Poort in Leeuwarden een opleiding ontwikkeld voor bijvoorbeeld werkvoorbereiders van installatiebedrijven. Zij worden in vier dagdelen opgeleid om klantwensen te vertalen in een totaaladvies met de inzet van o.a. zonneboilers, lage temperatuur verwarmingssystemen, douche-wtw’s, pelletketels en warmtepompen. We voorzagen jaren geleden al dit grote tekort en hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de versnelling van de transitie. Bovendien is kennisontwikkeling noodzakelijk om installaties professioneel te installeren.

“Ontvang je als installateur ook steeds complexere klantvragen? Laat je ondersteunen door onze productspecialisten. Ze kunnen desgewenst tekenwerk en calculaties uit handen nemen. We zijn te bereiken via 058 – 288 47 39“.