Is mijn solarkabel conform de NEN1010?

Is mijn solarkabel conform de NEN1010?

We zien nog vaak dat het oude type solarkabel PV1-F / ZZ-F wordt verkocht tegen lage prijzen. Echter moeten alle solarkabels volgens de NEN1010 voldoen aan de EN50618. Alleen de kabel H1Z2Z2-K voldoet aan deze eisen.

 

Verschil PV1-F / ZZ-F en H1Z2Z2-K

De H1Z2Z2-K heeft een spanningsklasse van 1500V terwijl de oudere kabel 1000V heeft. Daarnaast is de nieuwe kabel geharmoniseerd. Dit betekent dat de kabel voldoet aan alle eisen van de NEN1010. Dit is noodzakelijk indien het om een ingrijpende uitbreiding of een volledig nieuwe installatie gaat.

De solarkabel H1Z2Z2-K heeft bovendien een CPR-normering. Dit is nodig bij nieuwe gebouwen i.v.m. de CPR classificatie (brandeisen aan de kabel) van de gehele installatie. Deze classificatie zit vaak niet op de oudere kabel.

 

Connectoren van solarkabels

In de NEN1010 wordt vermeld dat de steker-contrastekercombinatie alleen van hetzelfde fabricaat mogen zijn, tenzij er een compatibiliteitsverklaring aanwezig is. Voor zover bekend is dit bij geen enkel merk connectoren zo. We adviseren dan ook altijd om de connector aan het begin en einde van de string op elkaar af te stemmen.

 

Toelichting vanuit de NEN1010-2015

 

712.521.12 Leidingen aan de DC-zijde moeten zo zijn gekozen en geïnstalleerd dat het risico van aardfouten en kortsluiting zo gering mogelijk is. Dit moet worden bereikt door gebruik te maken van:

  • eenaderige kabels met een niet-metalen mantel of
  • geïsoleerde (eenaderige) geleiders aangebracht in afzonderlijk geïsoleerde kokers of goten.

De kabels moeten worden gekozen in overeenstemming met NEN-EN 50618.

 

712.526 Elektrische verbindingen

Elke combinatie van steker en contrasteker moet elektrisch en mechanisch bij elkaar passen en geschikt zijn voor de omgeving waarin deze wordt gebruikt. Het combineren van stekers en contrastekers van verschillende fabrikaten is alleen toegelaten indien beide fabrikanten de compatibiliteit van de steker-contrastekercombinatie onderschrijven.

  • OPMERKING 1 Het wordt aanbevolen dat elke combinatie van steker en contrasteker van hetzelfde fabrikaat is.
  • OPMERKING 2 Een gevaarlijke compatibiliteit tussen installatieconnectoren van verschillende fabrikaten wordt niet voorkomen door het voldoen aan NEN-EN-IEC 62852.

 

712.526.10 Verbindingsconnectoren aan de DC-zijde

Verbindingsconnectoren aan de DC-zijde moeten worden gekozen volgens NEN-EN-IEC 62852. Verbindingsconnectoren op een plaats die toegankelijk is voor leken moeten van een type zijn dat alleen met een sleutel of met gereedschap kan worden losgekoppeld, of zij moeten in een omhulsel worden geplaatst dat alleen met een sleutel of met gereedschap kan worden geopend.