KIWA BRL-K656 garandeert drinkwaterveiligheid

KIWA BRL-K656 garandeert drinkwaterveiligheid

Wist je dat alle materialen en producten die met drinkwater in aanraking komen, volgens de wet moeten voldoen aan de eisen in het drinkwaterbesluit? Als gebruiker/opdrachtgever ben je zelfs verplicht om te controleren of de producten/materialen voldoen aan dit drinkwaterbesluit.

Let op: Een fabrikant kan beweren dat zijn product/materiaal hieraan voldoet, maar je blijft zelf eindverantwoordelijk. Je moet bij de controle van de drinkwaterinstallatie kunnen aantonen welke materialen zijn gebruikt en of zij voldoen aan het drinkwaterbesluit en de NEN-EN 1717. 

Bron: https://www.infodwi.nl/wet-en-regelgeving/drinkwaterwet-en-drinkwaterbesluit

KIWA BRL-K656

Als importeur/distributeur leveren we zowel douchepijp-wtw’s als douchegoot-wtw’s. De fabrikant van de douchegoot-wtw voldoet aaan de KIWA volgens de BRL-K656 norm en heeft daarom het productcertificaat BRL-K656 met bijlage HA. Als opdrachtgever ben je hierdoor verzekerd en gevrijwaard dat de toegepaste producten voldoen aan het drinkwaterbesluit.
 

OVERIGE CERTIFCATEN

Onze douche-wtw’s  hebben ook een: 

  • Gecontroleerde kwaliteitsverklaring BCRG
  • CE-markering
  • Dubbelwandig conform NEN1717

wtw douchegoot

Douchegoot-wtw

Douchepijp-wtw voor epc verlaging

Douchepijp-wtw

 
 

 

 

GECONTROLEERDE KWALITEITSCONTROLE BCRG

Met de gecontroleerde kwaliteits-, gelijkwaardigheids- of EMG-verklaringen is de Energieprestatie van verbeterde en/of innovatieve technieken te waarderen in de energieprestatieberekening van een gebouw. Wanneer een product een kwaliteitscontrole BCRG bezit betekent dit dat deze voldoet aan de normen van de NEN7120. 
 
 

CE-MARKERING

De CE-markering die op de douche-wtw’s te vinden is, geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. 

Joulia Inline douchegoot-wtw

 

 

 

AKOESTISCHE LEKDETECTIE / DUBBELWANDIG

Volgens de NEN1717 moet elke warmtewisselaar die water bevat, een vorm van lekdetectie hebben. De Joulia goten hebben naast een standaard lekdetectie ook een extra akoestische lekdetectie. Ondanks het alarmerende geluid, blijft het drinkwater beschermd dankzij de dubbelwandige constructie (NEN1717). Eventueel lekwater wordt direct naar de afvalwaterafvoer geleid. Er is dus geen kans op schade.

 

 

 

 

“Installateur of adviseur en interesse in onze douche-wtw’s? Neem contact op via 058 – 288 47 39 of ons contactformulier

Team Binnendienst - Technea Duurzaam