Gasloos? HR-ketel domineert nog steeds

Gasloos? HR-ketel domineert nog steeds

Uit onderzoek van Natuur & Milieu, Stedin en Alliander blijkt dat de HR-gasketel nog steeds een belangrijke rol speelt in de warmtemarkt. Met name bij nieuwbouwwoningen is het marktaandeel opvallend gestegen. Maar ook duurzame alternatieven als warmtepompen, pelletketels en zonneboilers zijn populair, alleen blijft de grote inhaalslag nog achterwege

 

Onderzoek naar populariteit soorten warmteopwekkers

Bovengenoemde partijen onderzochten samen de verkoopcijfers van de diverse soorten warmteopwekkers: warmtepompen, hr-ketels, pelletketels, pelletkachels, zonneboilers en inbouwkookplaten. Daarbij is gekeken naar de verkoopcijfers van de afgelopen vijf jaar en het aantal aangevraagde ISDE subsidies. De cijfers zijn gebaseerd op de periode t/m 2017.

“De doelstelling is dat we gasloos worden. De populairiteit van hr-ketels is dus opmerkelijk, aldus Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu”

 

Hr-ketel populair in nieuwbouw

Bij nieuwbouwhuizen stijgt de verkoop van hr-ketels explosief. In 2014 kreeg 51% van de nieuwbouwwoningen een hr-ketel, in 2016 was dit 75% van alle nieuwbouwwoningen. Een hr-ketel gaat 15 jaar mee. Dit betekent dat tot 2031 75% van de nieuwbouwwoningen uit 2016 aan het gas vastzit.

 

Groei warmtepompen stagneert

Tussen 2015 en 2016 steeg de verkoop van warmtepompen met 44%. In 2017 steeg de verkoop met slechts 15%. De verkoop van hr-ketels daalde in 2016 maar steeg in 2017 weer met 3%. Klik hier voor de tabel met alle absolute verkoopcijfers.

Koken op gas raakt echter uit. Elektrische inbouwkookplaten zijn populair: de verkoop hiervan stijgt, ten koste van gaskookplaten.

De ambitie van het kabinet-Rutte 3 is dat in 2050 alle huizen van het aardgas af moeten zijn.  Per 1 juli 2018 is de gasaansluitplicht voor nieuwbouw komen te vervallen. In het klimaatakkoord worden nu afspraken gemaakt om de bestaande bouw, ruim 7 miljoen aansluitingen, aardgasvrij te maken.

 

Over het onderzoek

De transitie van aardgas naar duurzame warmte in woningen en andere gebouwen zal een verregaande impact hebben op het huidige elektriciteits- en gasnet in Nederland. Het is voor netbeheerders van belang goed zicht te hebben op deze ontwikkelingen, zodat ze tijdig aanpassingen in het energienet kunnen realiseren. De inzichten uit deze Gasmonitor helpen alle betrokkenen om deze warmtetransitie zo goed mogelijk vorm te geven. De ambitie is om de Gasmonitor jaarlijks te laten verschijnen.