70% meer ISDE-aanvragen zonneboilers

70% meer ISDE-aanvragen zonneboilers

Zonnewarmte lijkt aan populariteit te winnen. Het aantal ISDE-aanvragen voor zonthermische systemen stijgt dit jaar met 70% ten opzichte van vorig jaar. Bij de andere technieken zie je echter een drastische daling. In één maand werden er zelfs nog nooit zo weinig subsidie aanvragen ingediend.   

  • In augustus werd er 2,4 miljoen euro subsidie aangevraagd
  • Dit kalenderjaar is er voor 47,5 miljoen euro aangevraagd
  • Er is nog 50 miljoen euro beschikbaar

 

 

Zonnewarmte groeit wel

Uit de cijfers blijkt dat zonneboilers (tapwater) en zonneboilercombi’s (tapwater & verwarming) juist populairder worden. Het totale subsidiebedrag is gegroeid naar 5,5 miljoen euro. Goed voor een aandeel van 10,8% bij particuliere aanvragers en 13,9% bij zakelijke aanvragers.

Zonneboiler Combi systeem met tapwaterboiler en vlakke plaat collector Thermic

Totaal aantal aanvragen daalt drastisch

Het totaal aantal aanvragen daalt drastisch sinds het eerste kwartaal. In dat kwartaal zijn vermoedelijk dan ook veel aanvragen uit 2019 opnieuw ingediend. Dit vanwege budgetuitputting in 2019 en particuliere aanvragen die onder de overgangsbepaling vallen. Pelletkachels en biomassaketels komen sinds 1 januari 2020 namelijk niet meer in aanmerking voor ISDE-subsidie. Dat is dan ook de voornaamste reden dat er minder aanvragen zijn voor de ISDE-subsidie.

 

MAANDELIJKSE SUBSIDIEBEDRAGEN

  • januari 2020-februari 2020: 15 miljoen euro
  • maart 2020: 10 miljoen euro
  • april 2020: 7,5 miljoen euro
  • mei-juni 2020: 9,2 miljoen euro
  • juli 2020: 3,4 miljoen euro
  • augustus 2020: 3,4 miljoen euro

 

 

ISDE-SUBSIDIE VERLENGT

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie gaat verlengen tot en met 2025.

 

Bron: www.solarmagazine.nl