6400000m² zonnepanelen op agrarische daken

6400000m² zonnepanelen op agrarische daken

In het visiedocument ‘Samen naar een energie neutrale agrarische sector’ meldt LTO Noord* dat er in de 3 noordelijke provincies 640 hectare aan agrarische daken beschikbaar is zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen op agrarische daken biedt dus vele kansen om het afstappen van fossiele energie te versnellen.

* LTO Noord maakt onderdeel uit van de Land en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Dit samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers.

 

Visie op zonnepanelen op agrarische daken

In het visiedocument pleit LTO Noord voor een prioritering bij de uitrol van zonnepanelen, te weten:

  1. Zonnepanelen op (agrarische)gebouwen of bouwwerken.
  2. Zonnepanelen op de grond (of in water) in combinatie met een niet-agrarische functie.
  3. Na uitsluiting van 1 en 2: zonnepanelen op een agrarische bouwkavel, mits de maximale duur 25 jaar is, er behoud is van de agrarische bestemming van het perceel waar panelen komen de ligging aan de rand van een landbouwgebied is.

 

Aantal dakoppervlak per provincie

LTO Noord heeft ook de potentie van zonnepanelen op daken van agrarische gebouwen in kaart gebracht. In Groningen, Friesland en Drenthe gaat het om:

  • Groningen: 3.200 bedrijven, gemiddeld 1.626 vierkante meter dakoppervlak, 230 hectare aan zonnepanelen.
  • Drenthe: 3.400 bedrijven, gemiddeld 1.195 vierkante meter dakoppervlak, 180 hectare aan zonnepanelen.
  • Friesland: 4.700 bedrijven, gemiddeld 1.073 vierkante meter dakoppervlak, 230 hectare aan zonnepanelen.

 

Kans voor de installateur

Voor installateurs is de agrarische sector dus een interessante doelgroep. Mede omdat het voor boeren financieel interessant is om te investeren in zonnepanelen vanwege subsidies als de SDE+.

Bron: https://solarmagazine.nl/