60 miljoen meer ISDE subsidie voor zonneboilers en warmtepompen

60 miljoen meer ISDE subsidie voor zonneboilers en warmtepompen

Dit jaar (2019) komt er 60 miljoen euro extra vrij voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De 100 miljoen subsidie voor zonneboilers (zonthermische systemen) en warmtepompen was namelijk bijna op.

 

160 miljoen subsidie

Het subsidiebudget voor de ISDE-regeling was tot nu toe 100 miljoen euro. Er was per begin september echter nog maar 11,5 miljoen euro beschikbaar. In de periode januari tot en met augustus 2019 (red. stand per 2 september 2019) werden er namelijk 24.845 subsidieaanvragen ingediend voor 45.292 apparaten. De (deels geschatte) claim van deze aanvragen bedraagt 88,5 miljoen euro.

Het ministerie van Economische Zaken meldt in de officiële publicatie dat in de afgelopen periode gebleken is dat de vraag verder is toegenomen dan eerder werd verwacht. ‘Om die reden wordt met deze wijzigingsregeling het subsidieplafond nog eens met 60 miljoen euro opgehoogd tot een bedrag van 160 miljoen euro’, aldus het ministerie in de Staatscourant.

Branchevereniging Holland Solar meldt dat het volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ‘extra geld’ is. ‘Het is dus geen geld dat eerder naar voren wordt gehaald dat geoormerkt was voor het kalenderjaar 2020’, aldus Holland Solar. ‘De ISDE loopt in 2020 door, maar het budget is nog niet vastgesteld.’

 

Thermic_zonneboiler_set_tapwaterboiler_met_vlakglas_zonnecollector

Zonthermische systemen (o.a. zonneboilers)

Voor zowel particulieren als bedrijven is een zonthermisch systeem een interessant investering. De zon is namelijk een onuitputtelijke energiebron die naast ‘gratis’ stroom ook water ‘gratis’ kan verwarmen.

Voor gratis warm tapwater (leidingwater uit de kraan) combineer je zonnecollectoren met een zonneboiler, ook wel tapwaterboilers genoemd. Voor warme radiatoren / vloerverwarming én warm tapwater, combineer je zonnecollectoren met een buffervat.

  • Jaarlijkse besparing van 180m2 gas*
  • Jaarlijkse besparing van 330 kilo CO₂-uitstoot*
  • € 1000 – 2300 euro ISDE subsidie
  • Meer tapwater comfort bij warmtepomp
  • Gratis warm water van april t/m september
  • Combinatie met warmtepomp / pelletketel mogelijk

* uitgegaan van gemiddeld huishouden van 4 personen

 

 

 

 

 

 

 

Warmtepomp

Een warmtepomp is pas efficiënt als het pand goed is geïsoleerd en er op lage temperaturen wordt verwarmd. Daarnaast zijn er diverse soorten warmtepompen, daarbij zit het grootste verschil in het soort energiebron. De warmtepomp kan bijvoorbeeld warmte halen uit grondwater, bodem, oppervlaktewater of (ventilatie)lucht.

AT-TEC warmtepompen - Pico Energy - MTec

 

bron: www.solarmagazine.nl