Regeerakkoord: zonnepanelen kopen ja of nee?

Regeerakkoord: zonnepanelen kopen ja of nee?

De bekendmaking van het regeerakkoord heeft voor opschudding gezorgd en dan met name in de zonnepanelen markt. Want is het kopen van zonnepanelen nog interessant? In dit artikel vertelt branchevereniging Holland Solar over de veranderingen en de investeringszekerheid.

 

Investeringszekerheid voor het kopen van zonnepanelen

In het nieuwe regeerakkoord is aangekondigd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in 2020 wordt vervangen door een nieuwe regeling. Deze nieuwe regeling wordt een terugleversubsidie die de consument investeringszekerheid biedt. Daarnaast is de nieuwe opzet veel langer houdbaar dan de huidige regeling. In de CPB doorrekening van het regeerakkoord wordt zelfs gesproken over 2035. Branchevereniging Holland Solar is blij dat het nieuwe kabinet besloten heeft de groeiende markt van zonne-energie op deze manier te blijven ondersteunen. Uit het regeerakkoord is op te maken dat er financieel in de eerste jaren netto niet veel verandert. Potentiele kopers kunnen dus gerust tot aanschaf overgaan.

Wel zijn we verrast door de snelle invoering. Door eerdere uitspraken van minister Kamp was de verwachting dat de salderingsregeling pas in 2023 vervangen zou worden. Doordat de huidige regeling door consumenten en de zonnestroomsector als zeer succesvol beschouwd wordt, ligt iedere berichtgeving hierover vanzelfsprekend gevoelig. Daarom moet er haast gemaakt worden met de exacte invulling en wijze van overgang. Holland Solar kijkt hier samen met NVDE op toe en houdt hierover contact met de leden.

Invloed regeerakkoord op zonnepanelen

bron: Solar Solutions

Salderingsregeling al tijden onzeker

Salderen staat al een tijd ter discussie. Al in 2015 gaf minister Kamp aan dat hij de regeling in 2017 wilde evalueren om deze in 2020 af te schaffen of te vervangen. Hierdoor is onzekerheid in de markt ontstaan. Er is nu gelukkig zekerheid dat de regeling wordt vervangen en niet afgeschaft of afgebouwd.

De salderingsregeling is in het verleden opgesteld toen er nog maar een beperkte groep mensen gebruik van maakte en de kosten verwaarloosbaar waren. Inmiddels maken honderdduizenden huishoudens gebruik van de salderingsregeling. Hierdoor zijn de kosten voor de overheid onoverzichtelijk en is het niet te voorspellen wat de toekomstige kosten zullen zijn bij ongewijzigd beleid. Dit heeft tot gevolg dat als er niets verandert, er altijd discussie blijft over de kosten en de instandhouding van het salderen.

 

SDE+ subsidie bijeenkomst

Terugleversubsidie

Bovendien biedt de salderingsregeling nu al meer onzekerheid dan menigeen wil toegeven. Een groot gedeelte van het financiële voordeel betreft immers de energiebelasting die de eindgebruiker terugkrijgt als zonnestroom wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Dat terwijl de nieuwe regering nou juist de energiebelasting gaat verschuiven van elektriciteit naar gas. Dit gebeurde ook al in 2016.
In 2020 wordt de salderingsregeling daarom vervangen door een terugleversubsidie. Deze nieuwe regeling geeft antwoord op de twee bovengenoemde problemen. Dat is ook de reden dat Holland Solar en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) zich hebben uitgesproken voor deze terugleververgoeding. Holland Solar wil een langjarige regeling die voorspelbaarheid en zekerheid levert voor eindgebruikers en wil de discussie over het salderen daarmee achter zich laten.

Ter verduidelijking: de terugleversubsidie vervangt het fiscale deel van de salderingsregeling. Een consument die zonnestroom teruglevert aan het elektriciteitsnet krijgt nu de stroomprijs terug plus alle belastingen die daar bovenop komen. In de nieuwe regeling krijgt de consument van het elektriciteitsbedrijf een vergoeding voor de geleverde zonnestroom en daarnaast een terugleversubsidie van de overheid.

Op het deel dat het elektriciteitsbedrijf vergoedt zal, in tegenstelling tot nu, marktwerking plaatsvinden. Dat betekent dat er bedrijven zullen zijn die meer voor de teruggeleverde zonnestroom betalen en bedrijven die daar minder voor betalen. Op dat vlak staat er nog veel te gebeuren: onder meer de uitrol van de slimme meter, de flexibilisering van de elektriciteitstarieven en het recht om twee elektriciteitsleveranciers te hebben op één aansluiting (één voor afname en één voor teruglevering van stroom). Daardoor zullen eindklanten in de komende jaren veel meer mogelijkheden hebben dan nu om met duurzame energie aan de slag te gaan.

 

Investeringszekerheid tot 2035?

In het regeerakkoord worden budgetten afgesproken. Er valt uit op te maken dat in 2020 méér geld zal worden uitgegeven aan de nieuwe terugleversubsidie dan dat de huidige salderingsregeling kost. Voor 2021 zijn kosten en de baten voor de regeling even groot. Voor die eerste twee jaren zal de verandering dus weinig invloed hebben op terugverdientijd van zonnepanelen. Bij onveranderd beleid kunnen de kosten van het salderen in 2035 oplopen naar 648 miljoen euro per jaar. Dat laatste wil de overheid voorkomen. Volgens de doorrekening van het CPB kunnen de kosten van de nieuwe regeling oplopen naar maximaal 300 miljoen euro per jaar.

 

Holland Solar

Plannen uit regeerakkoord positief voor de zonnepanelen-markt

Holland Solar is positief over keuze van de nieuwe regering voor de terugleversubsidie waardoor de discussie en de onzekerheid ten aanzien van salderen ten einde komt. De nieuwe regeling zal meer zekerheid bieden dan de huidige regeling. Daarnaast biedt de marktwerking voor de vergoeding voor elektriciteit zowel voor de consument als voor de zonne-energiesector nieuwe kansen.

Er moet echter wel heel snel duidelijkheid komen over de invulling van de regeling en de hoogte van de bedragen om consumentvertrouwen te behouden. De afgelopen jaren is er constructief overleg geweest tussen de overheid, netbeheerders, elektriciteitsbedrijven en de zonne-energiesector. Holland Solar zal onvermoeid blijven bijdragen aan dit overleg en blijft staan voor investeringszekerheid voor particulieren door behoud van de terugverdientijd van zonnepanelen van 6-7 jaar.

 

bron: http://www.hollandsolar.nl