Energiebesparing bij grote sanitaire voorziening van PI Leeuwarden

Met een terugverdientijd van enkele jaren is een douche-wtw (warmtewisselaar voor warmteterugwinning uit douchewater) een aantrekkelijke vorm van energiebesparing voor zwembaden, sporthallen en appartementengebouwen. Door de vele douches bij dit soort complexen ligt de waterflow erg hoog. Je hebt dan ook een geschakelde wtw nodig. Uit metingen bij een zwembad waar zo’n douche-wtw is geplaatst, blijkt de besparing op te lopen tot 50% op  het energieverbruik voor warm douchewater. Zo ook de Penitentiaire Inrichting (PI) Leeuwarden maakt gebruik van een dergelijke warmtewisselaar.

 

 

Collega Luuk op bezoek bij de PI Leeuwarden

Collega Luuk op bezoek bij de PI Leeuwarden

Sanitaire installatie PI Leeuwarden

Installatiebedrijf Pranger Rosier heeft bij de PI Leeuwarden twee sanitaire ruimtes voorzien van deze speciale douche-wtw. De douches bevinden zich daarbij direct boven de douche-warmtewisselaar en hierdoor is een pompunit overbodig.

 

WERKING DOUCHE WTW

De douche-warmtewisselaar bestaat uit verticale buisvormige warmtewisselaars, type buis-in-buis. Door de binnenbuis stroomt het afvalwater langs de wand naar beneden. Dit gebeurt met hoge snelheid, waardoor de warmteoverdracht zeer hoog is en de warmtewisselaar niet vervuild. Om de binnenbuis is een extra buis aangebracht die voor een dubbele scheiding zorgt tussen het afvalwater en het leidingwater. Tussen deze buis en de buitenbuis stroomt het leidingwater dat voorverwarmd wordt van beneden naar boven, dus in tegenstroom. De dubbele scheiding tussen leidingwater en afvalwater dient als extra veiligheid om vervuiling van het leidingwaternet te voorkomen en is een eis in nagenoeg alle Europese landen. Kenmerkend is het hoge rendement dat bij een relatief klein warmtewisselend oppervlak wordt verkregen.

 

 

KORTE TERUGVERDIENTIJD

Onderstaand een rekenvoorbeeld van de mogelijk terugverdientijd. Deze cijfers worden ook ondersteund door een interessant artikel geschreven door TVVL.

“Bij een project met herendouches was de besparing 3.939 kWh, ongeveer 33%. Daarmee bedraagt de gasbesparing 5000m³ per jaar, ofwel € 3.000,-. Exclusief installatie koste het ongeveer € 8.000,- en was dus binnen drie jaar terugverdiend.

Ter vergelijking: voor een zonne-energiesysteem zijn 40 zonnecollectoren nodig met een oppervlak van ruim 2m² per stuk en een boilervat van 3.000 liter om een gelijkwaardige besparing te realiseren. De materiaalkosten voor een dergelijk systeem met pomp en regelingen bedragen minimaal € 35.000 excl. montage”