NEN: verplichting zonnepanelen bij renovatie

NEN: verplichting zonnepanelen bij renovatie

De NEN heeft een interpretatiedocument gepubliceerd bij de NTA 8800. Hiermee is het mogelijk om de absolute hoeveelheid hernieuwbare energie te bepalen die per 30 juni 2021 verplicht is bij ingrijpende renovaties.

 

Duurzame energie verplicht bij renovatie

Minister Ollongren meldde afgelopen maand dat het kabinet per 30 juni 2021 definitief een eis vastlegt voor het opwekken van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie – via onder meer zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers – bij een ingrijpende renovatie.

 

EU-richtlijn

De verplichting vloeit voort uit de EU-richtlijn Renewable Energy Directive II (RED II). Hierin is vastgelegd dat lidstaten een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie moeten voorschrijven bij ingrijpende renovatie. De verplichting geldt wel alleen wanneer de verwarmings- of koelinstallatie(s) deel uitmaakt van de ingrijpende renovatie.

 

NTA 8800

De NEN meldt nu dat aan de hand van NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ de relatieve hoeveelheid hernieuwbare energie berekend kan worden. In lijn met de regeling is het nu ook mogelijk om de absolute hoeveelheid energie te bepalen. Hiervoor is een interpretatiedocument gepubliceerd bij NTA 8800:2020+A1:2020. De bijbehorende software wordt eveneens in lijn gebracht met het interpretatiedocument bij NTA 8800.

 

Geen aanpassing ISSO-publicaties

De interpretatie leidt volgens de NEN niet tot een aanpassing van de ISSO-publicatie voor utiliteitsbouw 75.1 en de ISSO publicatie 82.1 voor woningen en woongebouwen. Om geen verschillen te laten ontstaan tussen NTA 8800:2020+A1:2020 en de ISSO-publicaties en software, worden geen andere interpretaties of omissies meegenomen in het interpretatiedocument.

Naar verwachting worden eventuele interpretaties en omissies, die voortkomen uit de ontwikkeling van de software en de implementatie van het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG), in juli 2021 gepubliceerd in een interpretatiedocument bij NTA 8800:2020+A1:2020 en interpretatie- en wijzigingsbladen bij de ISSO-publicaties. Het Stelsel EPG bestaat uit verschillende onderdelen met de bepalingsmethode NTA 8800 als basis. In onderstaande video wordt de rol van de NTA 8800 geduid.

Video Nieuw tijdperk EPG from NEN on Vimeo.