Verplicht om omvormer aan te sluiten achter aardlekschakelaar?

Verplicht om omvormer aan te sluiten achter aardlekschakelaar?

Een abonnee van Kennisbank NEN 1010 stelde aan de experts van de Kennisbank de vraag:

“Vaak kom ik de vraag tegen of het verplicht is om een omvormer (hoe groot dan ook) aan te sluiten achter een aardlek-schakelaar/automaat. Graag zou ik willen weten wat hier nu de eisen van zijn.”

 

Antwoord van de experts conform NEN1010 en NPR 5310:

De elektrische installatie moet voldoen aan de veiligheidsbepalingen uit de NEN 1010 en daarom moet eerst worden gekeken naar de bepalingen 411 van de NEN 1010. Daarin staat dat de aardlekschakelaar verplicht is als aanvullende bescherming, zie hiervoor bepaling 411.3.3, echter de aansluiting van de omvormer valt hier niet onder. Op grond van deze bepaling is dus geen aardlekbeveiliging verplicht.

In bepaling 411.3.2.6 is opgenomen dat, indien niet kan worden voldaan aan de eisen die worden gesteld aan de automatische uitschakeling van de voeding bij het optreden van een fout, een aanvullende bescherming in de vorm van een aardlekbeveiliging moet worden toegepast een en ander volgens bepaling 415.2.

Uitschakeltijd & tabel 4.1

Op grond van het voorgaande moet worden gekeken of een aardlekschakelaar al dan niet moet worden toegepast. Hierin speelt de voorgeschreven uitschakeltijd van tabel 41.1 uit de NEN 1010 een belangrijke rol. De uitschakeltijd is afhankelijk van de totale circuitimpedantie die kan worden gemeten met een testinstrument.

Het toepassen van een aardlekbeveiliging is in deel 7 bij diverse rubrieken ook voorgeschreven zoals bij bedrijfsruimten voor landbouw, tuinbouw en veeteelt, zie hiervoor rubriek 705 van NEN 1010:2015.

Indien aan de voorwaarden van bepaling 411 wordt voldaan is aanvullende bescherming door middel van een aardlekbeveiliging voor de groep waarop een pv-systeem is  aangesloten niet verplicht.

Productspecificaties

Afhankelijk van de productspecificaties kan een aardlekbeveiliging, op basis van de NEN-EN-IEC 62109-reeks, worden vereist. In de installatiehandleiding van de omvormer van de fabrikant is dit terug te vinden. Als de aardlekbeveiliging voorgeschreven op basis van de NEN-EN-IEC 62109-reeks dan is de gewenste aanspreekstroom van de aardlekbeveiliging terug te vinden in de installatiehandleiding van de omvormer.

Type B aardlekbeveiliging

Bij het toepassen van een aardlekbeveiliging voor een pv-systeem moet je een type B gebruiken volgens bepaling 712.530 van NEN 1010:2015. Uitzonderingen voor het niet toepassen van een type B aardlekbeveiliging zijn:

  • Er is een galvanische scheiding tussen het DC-circuit en het AC-circuit aanwezig, veelal in de vorm van een transformator. Let bij gebruik van hoogfrequente transformatoren  is er geen galvanische scheiding.
  • Tussen de omvormer en de aansluiting op de verdeelinrichting is een scheidingstransformator geplaatst.
  • Volgens de productspecificatie van de fabrikant is geen type B aardlekbeveiliging noodzakelijk.

Wordt aan één van de uitzonderingen voldaan dan kan worden volstaan met een aardlekbeveiliging van het type A.

6 mA-verklaring fabrikant

Daarentegen is goede werking van de overige aardlekbeveiligingen in de installatie niet meer gewaarborgd indien niet aan de uitzonderingen wordt voldaan. Veelal wordt door de fabrikant van de omvormer een zogenaamde 6 mA verklaring afgegeven.

Galvanische scheiding

De huidige omvormers zijn veelal omvormers zonder transformator en hebben zodoende geen galvanische scheiding. Uit de specificatie van de omvormer is dan te achterhalen of de omvormer al dan niet is voorzien van een aardlekbeveiliging. Indien de omvormer voorzien is van een aardlekbeveiliging en men voldoet aan de eisen ten aanzien van foutbescherming dan is een aardlekbeveiliging in de verdeelinrichting niet nodig. De omvormer wordt veelal vast aangesloten op de elektrische installatie.

Systeem spanningsvrij maken

Tijdens het elektrotechnische onderhoud aan een pv-omvormer  moet het systeem volledig spanningsvrij worden gemaakt, zowel op de fasen als op de nul door middel van een scheider. Het beveiligingstoestel in de groepenkast of verdeelinrichting kan, indien dit de scheidingseigenschappen bezit, hiervoor worden gebruikt.