De werking van een zonneboiler (dit móet je weten)


Door de torenhoge gasprijs, wil een grote groep mensen overstappen op de warmtepomp. Helaas is die alleen amper leverbaar. Wat nu? Voor een zonneboiler kiezen natuurlijk! Je bespaart energie én bereidt de woning voor op de (hybride) warmtepomp. Op deze pagina lees je 5 dingen die je moet weten over zonneboilers
. 

 

Doorsnede thermische zonnecollectoren Technea - Vlakkeplaat

 

Waarom een zonneboiler?

In 2050 is de samenleving CO2-arm. Dat betekent dat er minimaal 80% minder uitstoot moet zijn dan in 1990. Een belangrijke factor daarbij is dat de gebouwde omgeving 30% aandeel heeft in het energiegebruik. In de energietransitie ligt nu veel nadruk op zonnepanelen (elektrificatie), terwijl thermische collectoren:

 • Een perfecte aanvulling zijn op de warmtepomp (elektrische vraag neemt af / levensduur verlengt)
 • 3 tot 4 keer meer energie opwekken dan zonnepanelen
 • Veel energie besparen op warm tapwaterbereiding en/of warmteopwekking
 • Zonnewarmte produceren die je makkelijk en goedkoop opslaat in een buffer of boiler

 

 

Hoe werkt een zonneboiler - Technea

 

 

hoe werkt een zonneboiler?

Op het dak liggen de zonnecollectoren. Zo’n thermische collector bevat een koperen warmtewisselaar en is gevuld met een solarvloeistof. Het leidingwerk vanaf de collector loopt naar het vat binnenshuis. Daar is het aangesloten op de zonthermische wisselaar van het vat. Via een pompstation wordt de solarvloeistof rondgepompt. Het is een gesloten systeem. 

De solarvloeistof wordt heet door de warmte van de zon. Eenmaal aangekomen bij het vat, loopt het via een spiraalvormige warmtewisselaar door het vat. Daarbij geeft het de warmte af aan het koude water in het vat. De temperatuur van het water stijgt en het is gebruiksklaar voor diverse doeleinden. 

 

 

Materialenlijst zonneboilers - Technea

Welke materialen heb je nodig?

 • Energieopslag in buffervat of tapwaterboiler
 • Eén of meerdere thermische zonnecollectoren
 • Montagesysteem voor de collectoren
 • Pompgroep en regeling
 • Expansievat
 • Leidingwerk
 • Thermostatisch mengventiel
 • Solarvloeistof

 

 

Zonneboiler technea

Wanneer een boiler?

De zonnewarmte alleen gebruiken voor de bereiding van warm tapwater? Dan heb je voldoende aan een tapwaterboiler, gevuld met drinkwater. Het vat wordt verwarmd met een rvs warmtewisselaar die in connectie staat met de thermische collectoren op het dak. Het vat kan tevens worden uitgerust met een tweede warmtewisselaar boven in de boiler. Deze is echter niet bedoeld als verwarmingsondersteuning, maar is een tapwater-zijdige naverwarmer. Zo kun je er een warmtepomp/gasketel op aansluiten. 

 • Inhoud 100 tot 300 liter
 • Vaak van staal en geëmailleerd 
 • Productie van warm tapwater

 

 

SPS laadbuffer technea

 

Wanneer een buffer?

Bestaat de energievraag grotendeels uit warmte? Dan is thermisch bufferen verstandig. In de buffer sla je in de eerste plaats energie vanuit de zonnecollectoren op. De primaire warmtebron (bijv. warmtepomp) produceert de aanvullende warmte. 

 • Inhoud vaak 500 tot 800 liter
 • Voor thermisch bufferen
 • Van staal

 

 

 

 

Hygiene buffervat technea

wanneer hygiËnebuffervat?

Is er een vat nodig voor zowel verwarming als warm tapwaterbereiding? Kies dan voor een hygiëne buffervat. Dit vat bevat een zonthermische wisselaar onderin het vat en een rvs tapwater warmtewisselaar door heel het vat. 

Let op: je kunt ook kiezen voor een los buffervat met daarnaast een tapwaterboiler. 

 

 

 

 

 

 

Meer tips ontvangen?

Download onze whitepaper