Douche-wtw

Douchepijp-wtw voor energiebesparing

Douchepijp-wtw: energiebesparing & EPC-verlaging

Huizen worden steeds beter geïsoleerd waardoor het gasverbruik voor verwarming van de woning steeds lager wordt. Het tapwaterverbruik neemt echter toe. Er wordt veel meer en langer gedoucht. In een goed geïsoleerd huis is meer gas nodig voor het tapwater dan voor de verwarming van het huis. Het energieverbruik voor het verwarmen van tapwater kun je eenvoudig terugdringen door warmteterugwinning uit het douchewater.

Hoe werkt een douchepijp-wtw

Als je doucht, gaat er veel warmte rechtstreeks het riool in. Fabrikant Q-Blue (voorheen Hei-Tech) heeft een verticale warmtewisselaar, de douchepijp-wtw, ontwikkeld waarmee je de restwarmte uit warm douchewater benut. De douchepijp-wtw zorgt ervoor dat het koude aanvoerwater voor de douche, wordt voorverwarmd met deze restwarmte.

Als alle warmte teruggewonnen zou kunnen worden dan zou je onbeperkt kunnen douchen zonder gasverbruik. In de praktijk kan niet alle warmte worden teruggewonnen, maar ongeveer de helft.

Voldoen aan alle wettelijke eisen

Vergroot afbeelding Douchepijp_wtw_energiebesparing

Aan de warmtewisselaar zijn wettelijke eisen gesteld om te voorkomen dat vervuild water in het leidingwaternet terecht kan komen. De warmtewisselaar heeft een dubbele scheiding tussen afvalwater en schoon leidingwater. Als extra scheiding tussen het afgevoerde douchewater en het leidingwater is een dunwandige buis om de binnenbuis aangebracht. Deze dunwandige buis heeft over de hele lengte een plooi. Hierdoor ontstaat een expansiemogelijkheid waardoor de buis onder invloed van de waterleidingdruk volledig tegen de binnenbuis wordt gedrukt. Dit is nodig om een goede warmteoverdracht te verkrijgen. Deze constructie is gepatenteerd.

Het voordeel van deze dubbele scheiding is dat de douchepijp-wtw direct op de rioolafvoerleidingen mag worden aangesloten. Er hoeft dus geen zogenaamde air-brake worden toegepast. Een air-brake is een open verbinding in de binnenriolering, een soort trechter waarmee het afvalwater wordt opgevangen. Een dergelijke, onwenselijke, open binnenriolering wordt met deze douchepijp-wtw vermeden.

De constructie

Vergroot afbeelding Douchepijp-wtw_koperen_buis

In principe bestaat de warmtewisselaar uit twee concentrische buizen. Door de binnenpijp stroomt het afgevoerde douchewater. Dit douchewater stroomt langs de wand van de buis met grote snelheid naar beneden. Het leidingwater dat verwarmd moet worden stroomt door het ringvormige kanaal tussen de buitenpijp en de binnenpijp.

De waterinhoud van de warmtewisselaar is zeer gering, namelijk slechts 0,3 liter. Hierdoor reageert de warmtewisselaar heel snel zodra er gedoucht wordt.

Voordelen douchepijp-wtw

 • Hoog rendement
 • Bespaart al snel 160-200 m³ gas
 • De te bereiken EPC verlaging ligt rond 0,07.
 • KIWA gecertificeerd
 • Verschillende types leverbaar
 • Dubbelwandig conform NEN 1717
 • Geen sifon benodigd, direkte rioolaansluiting
 • Eenvoudige plaatsing, in koof, meterkas, trap of lepe hoek.
 • Brede diameter afvoerbuis

Standaard douchepijp-wtw

Vergroot afbeelding Douchepijp_wtw_3_types
 • Douchepijp-wtw Showersave QB1-21 (opvolger RV21 en V6)
 • Douchepijp-wtw Showersave QB1-16 (opvolger RV16)
 • Douchepijp-wtw Showersave QB1-12 (opvolger RV12)
 • Douchepijp-wtw Showersave QB1-21D (opvolger V4)

  (het nummer geeft de lengte aan: 210cm, 160cm en 120cm)

Toepassingen

Vergroot afbeelding Douchepijp_wtw_douche

De douchepijp-wtw is ontworpen voor een toepassing in woonhuizen. De douchepijp-wtw is leverbaar in 3 lengtes, 210 cm, 160 cm en 120 cm en moet verticaal gemonteerd worden. De warmtewisselaar is daarom alleen geschikt voor warmteterugwinning uit een douche op een bovenverdieping.

Behalve de toepassing in woonhuizen kan de warmtewisselaar in principe overal toegepast worden waar gedoucht wordt, zoals in hotels, zwembaden en verzorgingstehuizen.

Ook in industriële ondernemingen kan met behulp van een warmtewisselaar op een eenvoudige manier afvalwarmte worden benut.

De werking

Vergroot afbeelding Dwarsdoorsnede_Douchepijp_wtw

Met behulp van de douchepijp-wtw kan zowel het water dat naar de ketel gaat, als het water dat naar de koudwateraansluiting van de douche gaat, worden voorverwarmd. De cv-ketel hoeft slechts op minder dan de helft van het vermogen te werken tijdens het douchen. Dit kan voor een woonhuis een besparing opleveren van ruim 200 m³ gas per jaar.

Geen onderhoud & zelfreinigend

Als gevolg van een zeer hoge stroomsnelheid van het afgevoerde douchewater langs de wand van de douchepijp-wtw, is deze zelfreinigend en is de kans op vervuiling nihil. Af en toe spoelen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel wordt aanbevolen.

Installatie

Vergroot afbeelding Douchepijp-wtw_principe

De douchepijp-wtw heeft een diameter van 50 mm en kan daarom rechtstreeks op de afvoerbuizen naar het riool worden aangesloten.

De douchepijp-wtw is leverbaar in de lengtes 210 cm, 160 cm, 120 cm en moet verticaal geplaatst worden. Er moet naast de afvoer van het toilet een aparte afvoer van de douche naar beneden worden aangebracht. In deze afvoerleiding kan de douchepijp-wtw geplaatst worden.

Onder voorwaarden mag de douchepijp-wtw in de meterkast geïnstalleerd worden.

Het unieke van de douchepijp-wtw is dat deze rechtstreeks op de afvoerbuizen naar het riool kan worden aangesloten. Wel moet er een controleerbare terugslagklep en een afsluiter in de toevoer van het leidingwater worden aangebracht.

Het is mogelijk alleen het water dat naar de cv-ketel of de boiler gaat voor te verwarmen. Ook is het mogelijk alleen het water dat naar de douches gaat voor te verwarmen.
De grootste besparing wordt echter verkregen door zowel het leidingwater dat naar de koudwateraansluiting van de douche gaat, als het leidingwater dat naar de ketel gaat aan te sluiten op de uitgaande leiding van de douchepijp-wtw.

1. Brochures Douchepijp-wtw Bestandstype Bestandsgrootte
1. Brochure Douchepijp-wtw PDF 611 Kb
2. Brochure Douche-wtw (oud) PDF 1.57 Mb

2. EPC / NEN 5128 Bestandstype Bestandsgrootte
1. KIWA certificaat Douchepijp-wtw PDF 1019 Kb
2. Rendementsverlies versleping Douchepijp-wtw PDF 31 Kb

3. Overige handleidingen Bestandstype Bestandsgrootte
1. Plaatsing douchepijp-wtw onder de trap of een lepe hoek PDF 202 Kb
2. Douche-wtw in Meterkast PDF 310 Kb
3. Douche-wtw beluchten PDF 91 Kb
4. Combinatie Douche-wtw en afvoer standpijp en mechanische ventilatie PDF 132 Kb

4. Specificaties Douchepijp-wtw Bestandstype Bestandsgrootte
1. Flow en drukverlies douche-wtw PDF 726 Kb

5. Verklaringen Douchepijp-wtw Bestandstype Bestandsgrootte
1. KIWA-Certificaat BRL-K656/02 PDF 613 Kb
2. Gastec-onderzoekmethode algemene uitleg over de douche-wtw PDF 1.3 Mb
3. Legionella risico analyse TNO PDF 590 Kb

Foto’s van producten

Vergroot afbeelding Controleerbare keerklep klasse EA met kogelafsluiter

Aansluitset bestaande uit
• Controleerbare keerklep klasse EA met kogelafsluiter,
• 2x draadnippel met rubberafdichting ½"binnen
• 1 Steekmof Ø 50mm


Video’s van producten

Geen projecten beschikbaar voor dit product.

Naar bovenHeeft douche-wtw gevolgen voor legionella?
Zie document: Legionella risicoanalyse van douchewater warmteterugwinning. De conclusie bestaat uit drie punten.

1. De wtw mag niet tegen warme leidingen of warmte-voerende leidingen gemonteerd worden.
2. De wtw mag niet geïsoleerd worden.
3. Het tapvolume van de wtw moet kleiner zijn dan 1 liter. Dit geeft een snelle opwarming, maar ook een snelle afkoeling.

Voor de wijze van bevestiging en aansluiting op beide leidingsystemen moeten de montage-voorschriften van de fabrikant worden opgevolgd. Bij problemen t.a.v. de montage moet contact met de leverancier/fabrikant worden opgenomen. Vindt de montage plaats in een omkasting, dan moet er rekening mee worden gehouden dat de temperatuur in de omkasting niet hoger kan worden dan 25°C. Is dit wel het geval, dan moet de omkasting van een doelmatige ventilatie worden voorzien.
Naar bovenAfvoer Ø 50mm ipv Ø 75mm
in een woninginstallatie kan tabel 3 van NEN 3215 worden gehanteerd. Voor een (enkele) doucheplaats zonder opstanden en met een standaarddouchekop geldt voor de aansluitleiding een basiswaarde voor de middellijn van 50 mm handelsmaat (inwendig 44 mm). Een reductie van die middellijn tot een handelsmaat van 40 mm (inwendig 34 mm) is dan mogelijk voor slechts één verticaal leidingdeel met een maximale lengte van 1,5 m, gekoppeld aan een liggend leidingdeel van maximaal 0,5 m tussen het verticaal leidingdeel en de stankafsluiter. Voor een doucheplaats met opstanden staan in tabel 3 van NEN 3215 grotere middelen: respectievelijk 63 mm (inwendig 57 mm) en 50 mm (inwendig 44 mm). Daar het systeem van WTWD berust op een (gelijktijdige) tegengestelde stroming van gebruikt douchewater en leidingwater, mag van een doucheplaats zonder opstanden worden uitgegaan, ook al is sprake van een doucheplaats met opstanden, zoals een douchebak. De douchebak zal niet als ‘bad’ worden gebruikt en derhalve moet de afvoerplug niet afstopbaar zijn, zodat (gedeeltelijke) vulling van de douchebak onder gebruikelijke omstandigheden niet plaatsheeft. Als douchekoppen worden geïnstalleerd die (gezamenlijk) een grotere volumestroom leveren dan een standaarddouchekop, moeten de dimensies van de warmtewisselaar, de waterleidingen en de afvoer(verbindings)leidingen op die grotere volumestromen worden aangepast (zie [5]). Overwogen kan worden om een verticale warmtewisselaar op de ‘kop’ te voorzien van een rioleringsbeluchter.
Naar bovenDouchepijp-wtw in combinatie met bad
De Douchepijp-wtw mag alleen gebruikt worden als er gelijktijdige stroming van beide media (afvalwater en leidingwater) aanwezig is. Bij niet gelijktijdige doorstroming, zoals bij de leegloop van een bad, kan het stilstaande koudwater worden opgewarmd tot boven 25°C, waardoor ongewenste groei van micro-organismen (waaronder Legionella Pneumophila) wordt bevorderd. Als preventiemaatregel is de aansluiting van een bad op de enige afvoer van de douche en daarmee op de douche wtw niet toegestaan, tenzij de douche is geïntegreerd in het bad en er geen separate douche aanwezig is. Indien in het bad gedouched wordt (bad en duoche wormen een geheel) mag de douche-wtw worden toegepast.
Naar bovenBereikbaarheid Douchepijp-wtw
De ruimte waarin de Douchepijp-wtw wordt opgesteld moet zonder gebruik van speciaal gereedschap toegankelijk zijn, zodanig dat geen bouwkundige schade onstaat. De ruimte moet voldoende groot zijn om onderhoudswerkzaamheden en inspectie goed uit te kunnen voeren. De toegang moet zonder veel ingrepen gerealiseerd kunnen worden. In de praktijk worden de verticale Douchepijp-wtw’s steeds vaker in koven weggewerkt. Deze koven moeten zo zijn uitgevoerd dat de douche wtw toegankelijk blijft voor onderhoud en inspectie. Voor de wijze van bevestiging en aansluiting op beide leidingsystemen moeten de montage-voorschriften van de fabrikant worden opgevolgd. Bij problemen t.a.v. de montage moet contact met de leverancier/fabrikant worden opgenomen. Bij montage in een omkasting moet gelet worden dat de temperatuur in de omkasting niet hoger kan worden dan 25°C. Indien de temperatuur hoger dan 25°C kan worden moet de omkasting van een doelmatige ventilatie worden voorzien.
Naar bovenBeluchting Douchepijp-wtw
De Douchepijp-wtw hoeft in standaard situaties niet belucht te worden. Standaard is een water aanvoer tot 12 liter/minuut waarbij alleen het douchewater door de Douchepijp-wtw stroomt. Uitzonderingen zijn watervolumes groter dan 12 liter/minuut en douchebad combinaties. In deze situatie wordt beluchting middels een "bypass" gerealiseerd door een extra T stuk 45 graden te plaatsen tussen de rotator en de dwtw. De 45 graden moet omhoog wijzen. Als bypass kan de bestaande standleiding dienen (ook als deze voor het toilet e.d. wordt gebruikt) wel dient de afvoer v/d bypass in de standleiding lager dan de toevoer vanuit de wisselaar.
Naar bovenControleerbare terugslagklep
In de koudwateraansluiting van de douche wtw moet een controleerbare terugslagklep (type EA) worden aangebracht om te voorkomen dat opgewarmd water terugstroomt naar het koudwaterleiding-systeem. In de aansluiting van de warmwaterbereider moet, overeenkomstig VEWIN-werkblad WB 4.4B, een afsluitmogelijkheid zijn aangebracht. Bij een combi-ketel of voorraadtoestel moet bovendien een beveiliging tegen terugstroming van warmwater (controleerbare keerklep) en een beveiliging tegen het optreden van te hoge druk in de warmwaterinstallatie (ontlastklep) zijn aangebracht. De afsluiter, keerklep en ontlastklep kunnen in één behuizing zijn ondergebracht, de zogenoemde inlaatcombinatie. De inlaatcombinatie vervangt niet de terugstroombeveiliging van de douche wtw.
Naar bovenOpstellingsplaats (Douchepijp-wtw in meterkast)
De opstellingsplaats van de douche wtw is afhankelijk van het type toestel. De verticale douche wtw is tenminste een verdieping lager geplaatst dan die waarop de douche zich bevindt. De horizontale douche wtw is in de badkamer in de douchebak geïntegreerd of verdiept in de vloer aangebracht ter plaatse van de douche. De warmtewisselaar moet volgens de voorschriften van de fabrikant worden gemonteerd met de bijgeleverde bevestigingsbeugels. De warmtewisselaar mag in een leidingschacht of in een koof worden geplaatst, maar moet ten behoeve van onderhoud en inspectie te allen tijde wel bereikbaar zijn. Bij de aansluiting van een enkelwandige warmtewisselaar aan de binnenriolering moet volgens VEWIN werkblad WB 3.8 of artikel 9 van NEN-EN 1717 een atmosferische onderbreking worden toegepast en moet deze controleerbaar zijn. Het afvalwater mag bij normale bedrijfssituatie niet via de onderbreking buiten het afvoersysteem wegvloeien. De onderbreking moet op een zodanige plaats zijn aangebracht dat bij stagnatie van de afvoer in de riolering de schade door uittredend afvalwater beperkt blijft. In de meterruimte is plaatsing van een douche wtw met een atmosferische onderbreking niet toegestaan. Warmtewisselaar met een dubbele scheidingswand: Dit type warmtewisselaar mag direct op de binnenriolering worden aangesloten. Plaatsing in de meterkast is mogelijk mits deze voldoende ruimte heeft voor onderhoud en inspectie. Een eventueel lek in de dubbele scheiding van de warmtewisselaar moet visueel herkenbaar worden gemaakt.
Naar bovenRendementsverschillen bij aansluitwijze A, B, C
Rendementsverschillen bij aansluitwijze A, B, C. A = aansluiting voorverwarmdwater op mengkraan en ketel. B = aansluiting voorverwarmdwater op Ketel. C = aansluiting voorverwarmdwater op mengraan. Verschil in opbrengst bij de verschillende manieren van aansluiten.(a, b, of c). A= 100% aansluiting op douchemengkraan en ketel. B= 50% alleen aansluiting op ketel. C= 90% alleen aansluiting op douchemengkraan.
Naar bovenDouchepijp-wtw en stadsverwarming
Bij stadsverwarming komt er water van 80 à 90°C het huis binnen. De warmtebron is dan niet gas, maar de stadsverwarming. Met behulp van het warme water van de stadsverwarming wordt een indirecte boiler, die gevuld is met leidingwater, verwarmd. Een andere mothode is dat het tapwater via een (platen)warmtewisselaar met behulp van de stadsverwarming wordt verwarmd. In beide gavallen kan zowel het water dat naar de boiler gaat of naar de (platen)warmtewisselaar gaat en de koudwateraansluitng van de douche worden voorverwarmd.
Naar bovenVersleping
Het gebruik van een langere afvoer (versleping) wordt wel vermeld in de 30-4, doch er zijn geen beperkende afspraken gemaakt ten aanzien van de lengte van de leiding tussen doucheplug en dwtw. Het hoogste effect van de dwtw wordt bereikt bij directe aansluiting met leidinglengte 0,0. Hoe langer de lengte des te meer zal het water afkoelen in de aansluitleiding. Een kwantificering van de afkoeling is door Heitech gemaakt zie (URL) In het algemeen zal het niet mogelijk zijn de douchepijp direct onder de douche te plaatsen. Veelal wordt de douchepijp in de meterkast of onder de trap geplaatst. Er is dan een horizontale buis in de verdiepingsvloer nodig die wel een lengte van 4 à 5 meter kan hebben. De energiebesparing zal als gevolg van deze versleping afnemen. De vraag is met hoeveel. In de algemeen geaccepteerde berekeningsmethode voor de EPC, NEN doc. Nr. 2005/21, die een aanvulling is op NEN5128, wordt niet rechtstreeks iets vermeld over de invloed van versleping. Ook in het voorstel vanuit de EPC commissie, voor een nieuwe berekeningsmethode wordt dit niet genoemd. In het onderstaande wordt de vermindering van de besparing als gevolg van verslepen berekend. De buis van de douche naar de warmtewisselaar zal een plastic buis (PVC) zijn die aangebracht is in de verdiepingsvloer. Deze buis kan in het beton gestort zijn of gemonteerd in de holle ruimte tussen de vloer en het plafond. Er zijn voornamelijk drie redenen waardoor de besparing afneemt bij versleping: 1. Het duurt enige tijd voordat het afvalwater de warmtewisselaar bereikt. 2. Warmteverlies door convectie, in geval de afvoerbuis in de holle ruimte tussen het plafond en de verdiepingsvloer is geplaatst. 3. Warmte die gaat zitten in het opwarmen van de PVC buis en ingeval van een betonnen vloer ook een deel van het beton. De conclusie is dat bij een afvoerbuis met een lengte van 5 meter in de holle ruimte tussen plafond en verdiepingsvloer het verlies aan besparing 1,7+0,7+1,7 = 4,1 % is en bij een afvoerbuis gestort in beton 1,7+0,7+1,9 = 4,3 %. Aangenomen mag worden dat de nauwkeurigheid binnen 1 %punt ligt.
Naar bovenGeldt de eis voor het karakteristiek installatie-geluidniveau uit Bouwbesluit 2012 ook voor een douchewtw?
Deze eis geldt niet voor een douchewtw. In artikel 3.9 lid 2 is aangegeven dat een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB veroorzaakt in een verblijfsgebied van de woonfunctie. Voor een verblijfsgebied van een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang en van een onderwijsfunctie geldt een eis van ten hoogste 35 dB. Een douchewtw valt niet onder een mechanische voorziening zoals is bedoeld in dit artikel.

Offerteaanvraag

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor:

Over Douchepijp-wtw's


Contactgegevens

Technea Duurzaam

Technea Duurzaam
Pallasweg 13
8938 AS Leeuwarden
T 058 - 2884739
E info@technea.nl
Ma t/m Vr - 08:30 - 17:00
Routebeschrijving


Over ons

Sinds 1998 zijn we gespecialiseerd in duurzame installatietechniek. Ons assortiment bevat selectief gekozen producten waarmee je (deels) onafhankelijk wordt van het energiebedrijf. Naast levering, ondersteunen we installateurs / calculatiebureaus en architecten met technisch advies, calculaties en hulp bij subsidies.


MVO-prijs 2015

Technea Duurzaam winnaars Koplopersproject 2015

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je nu in