Zonnepanelen op bedrijfsdaken beter dan op landbouwgrond

Zonnepanelen op bedrijfsdaken beter dan op landbouwgrond

Projectontwikkelaars moeten meer gestimuleerd worden om zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen in plaats van op landbouwgrond. Dat concludeert Enexis-onderdeel Enpuls na een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

 

Zonnepanelen op landbouwgrond, bedrijfsdaken of woningen?

Enpuls heeft het bijbehorende onderzoek uit laten voeren door Berenschot en Kalavasta. Zij hebben in het onderzoek zonnepanelen op landbouwgrond, bedrijfsdaken en op daken van particulieren met elkaar vergeleken. Hierbij is niet alleen gekeken naar hoe rendabel de verschillende opties zijn voor investeerders, maar zijn ook de maatschappelijke kosten en baten in beeld gebracht waaronder verzwaring van het elektriciteitsnet, impact op het landschap en werkgelegenheid.

 

Van bedrijfsdaken in 2020 naar particulieren in 2030

De conclusies van de onderzoekers is dat in 2020 zonnepanelen op bedrijfsdaken maatschappelijk gezien de beste optie zijn. In 2030 zijn dat zonnepanelen op daken van particulieren.

Dat komt volgens de onderzoekers omdat zonne-energieprojecten op landbouwgrond meer maatschappelijke kosten veroorzaken. Overheden zouden meer prikkels moeten geven om deze maatschappelijke kosten zoveel mogelijk te vermijden. Enerzijds kan de overheid stimuleren dat opgewekte elektriciteit gelijkmatiger teruggeleverd wordt, of lokaal verbruikt wordt op momenten dat de zon schijnt. Hierdoor kunnen volgens de onderzoekers omwonenden profiteren van de duurzame energie en zijn netverzwaringen minder snel noodzakelijk, waardoor de maatschappelijke kosten van zon op landbouwgrond lager worden. Een andere optie is om zonneparken te laten meebetalen aan noodzakelijke netverzwaringen en andere maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld door middel van een elektriciteitsnettarief voor energieproducenten.

 

 

Aanpassingen SDE++

Ook de subsidieregeling voor duurzame energie, de SDE+(+), kan volgens de onderzoekers meer rekening houden met maatschappelijke effecten. Dit zou betekenen dat zonnepanelen op bedrijfsdaken nog sterker gestimuleerd moeten worden, evenals eigen verbruik van de energie en energieopslag. ‘Door de subsidieregeling slimmer in te steken, hoeft zon op landbouwgrond niet minder aantrekkelijk te worden, maar krijgen projectontwikkelaars wel de juiste prikkels om maatschappelijke kosten, zoals netverzwaring, zoveel mogelijk te vermijden’, aldus de onderzoekers.

Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat zonnepanelen op woningen van de 3 onderzochte opties in 2020 als minst goede optie uit de bus komt. Dat komt vooral omdat zonnepanelen van particulieren zonder de salderingsregeling economisch gezien het minst rendabel zouden zijn. Dit verbetert aanzienlijk richting 2030 en daarna; dan zijn particuliere zonnepanelen vergelijkbaar met de andere opties. De onderzoekers stellen dat het steeds belangrijker wordt dat zonnepanelen geplaatst worden op locaties waar tijdens de opwek ook energieverbruik is. Zonnepanelen op woningen voldoen daar over het algemeen het beste aan en dat is terug te zien in de resultaten van de studie.

 

Bron: www.solarmagazine.nl

Digitale nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bekijk hier de laatste nieuwsbrief