BTW teruggave zonnepanelen: structurele btw aangifte niet meer nodig

BTW teruggave zonnepanelen: structurele btw aangifte niet meer nodig

Staatssecretaris Snel heeft besloten dat de Belastingdienst het proces van de btw-teruggave zonnepanelen moet vereenvoudigen. Dit conform de uitspraak van de Hoge Raad. 

 

Deel aanvragen BTW-teruggave zonnepanelen nog niet verwerkt

Na de uitspraak van de Hoge Raad op 15 december ontstond een hausse aan aanvragen voor btw-teruggave zonnepanelen. De staatssecretaris heeft aangegeven zich te willen beraden hoe de uitspraak moet worden omgezet in beleid en uitvoering. In afwachting daarvan is een deel van de verzoeken van particulieren met zonnepanelen nog niet verwerkt.

 

btw-teruggave zonnepanelen

Als particulier kun je BTW terug vragen op de aanschaf van zonnepanelen

Zonnepanelen in 2013 of eerder aangeschaft?

Er is nu beslist dat particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft en nog niet zijn geregistreerd als ondernemer, zich alsnog kunnen aanmelden. Ook als de zonnepanelen zijn aangeschaft in 2013 of eerder. Ze ontvangen dan een aangifte voor het tijdvak waarin de panelen zijn aangeschaft. Met deze aangifte kunnen zij btw terugvragen.

 

BTW aangifte niet meer nodig, wel aanmelden als zonnestroomleverancier

Particulieren met zonnepanelen hoeven geen btw meer te betalen na het aangiftevalk waarin de zonnepanelen zijn gekocht.  Een belangrijke wijziging is dat de Belastingdienst stopt met het uitreiken van btw-aangiften voor deze groep. Om de toezending van aangiften te stoppen is het dus niet langer meer nodig dat particulieren met zonnepanelen om ontheffing van administratieve verplichtingen vragen. Per brief wordt kenbaar gemaakt wanneer de uitreiking wordt stopgezet. Dit alles geldt ook voor diegenen die zich nu aanmelden.

De Belastingdienst meldde begin maart dat zij nog altijd extra drukte ervaart door de verruimde btw-teruggaveregeling voor eigenaren van zonnepanelen. Hierdoor duurt de afgifte van btw-nummers volgens de Belastingdienst ook nu nog langer dan men gewend is. In de maand januari maakte de dienst hier ook al melding van. Het lukt de Belastingdienst hierdoor niet binnen de normale termijn van 5 werkdagen te reageren. Particulieren die zich al hebben gemeld, ontvangen uiterlijk 1 mei een reactie op hun ‘Opgaaf Zonnepanelen’. Zij ontvangen vervolgens een papieren btw-aangifteformulier en inloggegevens waarmee zij hun rekeningnummer voor de teruggaaf kunnen opgeven.

De Centrale BTW Teruggave en branchevereniging Holland Solar meldden afgelopen november nog dat de btw-teruggaveregeling voor zonnepanelen voorlopig onveranderd blijft nadat er geruchten waren over een mogelijk op handen zijnde afschaffing van de regeling.

bron: www.solarmagazine.nl