Technea steunt dreamteam MOR van TU-Delft

Technea steunt dreamteam MOR van TU-Delft

Hoe bouw je een woning die energetisch onafhankelijk is (met behulp van zonne-energie)? Teams van universiteiten van over heel de wereld staan voor deze uitdaging tijdens de internationale competitie Solar Decathlon. Ook team MOR (Modular Office Renovation) van TU Delft doet mee en is geselecteerd bij de 16 finalisten.

Wedstrijd in Hongarije

De geselecteerde teams gaan in juli 2019 tegen elkaar strijden in Hongarije. Daar bouwen ze hun prototype en gaan deze twee weken lang uitvoerig testen. Uiteindelijk wordt één van de teams de winnaar (beoordeeld op 10 criteria, vandaar ‘decathlon’). Het kan dus ook wel de Solar Challenge (Nuna) van de architectuur worden genoemd. De vorige keer, in 2014, won het Delftse team maar liefst vijf prijzen met meer dan 400 publicaties. Dit wil het MOR-team overtreffen.

Focus op problematiek in Nederlandse steden

Het MOR-team bestaat uit 52 studenten met 14 verschillende nationaliteiten. Ze hebben de keuze gemaakt om in te spelen op de problematiek die heerst in de Nederlandse steden: aan de ene kant is er een grote vraag naar woningen en aan de andere kant veel leegstand in bijvoorbeeld kantoren. Het probleem zit daarbij ook in de steeds veranderende vraag in de markt waar gebouwen op moeten kunnen reageren.

Het typische ontwerp van een kantoorpand, met een betonnen structuur op een vast stramien, wordt door het ingrijpen van het team, energieneutraal, flexibel en circulair en slim gemaakt (smart tools). Volgens MOR ligt de toekomstige uitdaging niet in de nieuwbouw, maar in de aanpak van het bestaande vastgoed, en deze (deels) transformeren. Op locatie in Szentendre komt daarom onder de projectnaam MOR (Modular Office Renovation) een replica van een fragment van een kantoorpand te staan met slimme (ontwerp)technische aanpassingen. Na de competitie

Prototype energieneutrale woning / kantoorpand van MOR team van TU Delft

MOR TU Delft

Prototype energieneutrale woning / kantoorpand van MOR team van TU Delft

MOR TU Delft

 

 

The Green Village

Na de wedstrijd, wordt de replica verplaatst naar The Green Village in Delft. Naast de campus van de TU Delft is een bouwterrein geserveerd waar dit prototype komt te staan en het is de bedoeling dat er daadwerkelijk een student gaat wonen. Zo kunnen de toegepaste technieken heel het jaar worden getest.

The Green Village van TU DELFT

Bron: www.thegreenvillage.org

Duurzame installatietechnieken

Om hun prototype energieneutraal te maken, heeft het team onderzoek gedaan naar alle mogelijke oplossingen. Om slim om te gaan met gebruikt douchewater, is hun oog gevallen op de Joulia Inline douchegoot-wtw. De douchegoot-wtw is voorzien van een 5pijps koperen warmtewisselaar en kan daardoor restwarmte uit warm gebruikte douchewater benutten. Met deze restwarmte wordt vervolgens koud aanvoerwater naar de cv-ketel of douchemengkraan voorverwarmd en zo is er minder heet water nodig op de mengkraan. Een douche-wtw heeft verschillende voordelen:

  • Flinke energiebesparing
  • Meer tapwater comfort bij een warmtepomp
  • Minder CO2-uitstoot
  • Interessante bijdrage EPC / BENG

Steun van Technea Duurzaam

Als importeur en leverancier van de Joulia Inline douche-wtw’s zijn we benaderd om mee te werken. Natuurlijk steunen we dit gave project. Enerzijds omdat we studenten die met duurzame energie bezig willen stimuleren en anderzijds omdat we overtuigd zijn dat warmteterugwinning uit warm douchewater een belangrijke rol speelt in de energietransitie. Wij wensen het MOR-team alvast veel succes!