NTA 8800: overgangsregeling voor energieadviseurs verlengd

NTA 8800: overgangsregeling voor energieadviseurs verlengd

De nieuwe NTA 8800, de Nederlandse Technische Afspraak over de energieprestatie van gebouwen, is op 1 januari 2021 in werking getreden. Om te voorkomen dat EP-adviseurs die het bewijs van vakbekwaamheid nog niet hebben gehaald hun werk niet meer kunnen uitvoeren, is een overgangsregeling in het leven geroepen. De overgangsregeling gold tot 1 juli 2021, maar is nu verlengd.

 

Overgangsregeling verlengd

Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe energielabelmethode NTA 8800, was er in eerste instantie tot 1 juli 2021, een overgangsregeling van kracht. Gedurende de overgangsperiode geldt dat personen die nog in het traject zitten om vakbekwaam EP-adviseur te worden in bepaalde situaties toch een opname mogen doen als zij aantoonbaar vakbekwaam zijn. Op die manier zijn er voldoende adviseurs om het werk aan te kunnen. De overgangsperiode is verlengd met vier maanden. Tot 1 november 2021 kunnen bepaalde EP-adviseurs nog de energieprestatie registreren (naast het opnemen van gebouwen).

 

Tekort aan gediplomeerde adviseurs

Dit is de derde keer dat de overgangsregeling is verruimd. Eerder werd al duidelijk dat een deel van de EP-adviseurs hun bewijs van vakbekwaamheid niet tijdig zouden halen. De coronamaatregelen zijn mede oorzaak. Daarnaast stond de kwaliteit van de examens ter discussie. De examens zouden inmiddels zijn verbeterd.

 

Vakbekwaam conform de BRL 9500-U of BRL 9500-W

Aanstaande EP-adviseurs moeten op het moment van de opname aantoonbaar in staat zijn, volgens de voorschriften van BRL 9500, een opname te maken van de bouwkundige schil en de installaties van gebouwen. Concreet betekent dit dat zij alle benodigde examenmodules voor het van toepassing zijnde deelgebied basis- of detailniveau hebben behaald, met uitzondering van de software modules (W4b, W4d, U4b, U4d). Het is essentieel dat de registratie van de energieprestatie wél gebeurt door een volledig vakbekwaam adviseur conform de BRL 9500-U of BRL 9500-W. De overgangsregeling geldt nadrukkelijk tot 1 november 2021.

 

Welke handelingen mogen worden uitgevoerd?

Tot 1 november 2021 mag de EP-adviseur onder de overgangsregeling het volgende uitvoeren:

  • vanaf 1 januari 2021 de opname van de energieprestatie van woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen
  • vanaf 11 februari 2021 de registratie van de energieprestatie
  • vanaf 11 februari 2021 de BENG-berekening maken en registreren

Na 1 november 2021

De overgangsregeling geldt tot 1 november. Na deze datum moet de EP-adviseur volledig vakbekwaam zijn conform de eisen van BRL9500-W en/of BRL9500-U. Op de website van RVO is meer informatie te vinden over de overgangsregeling.

 

Bron: www.gawalo.nl