Iets minder salderen in 2019

Iets minder salderen in 2019

Gister presenteerde de koning tijdens Prinsjesdag het regeringsbeleid voor komend jaar. In die plannen staat dat de belasting op aardgas gaat per 1 januari 2019 omhoog gaat. En de belasting op elektriciteit gaat juist omlaag waardoor zonnepaneeleigenaren iets minder mogen salderen in 2019.

 

Meer warmtepompen verkopen door hogere belasting aardgas?

Door het hoger belasten van aardgas wil het kabinet alternatieve warmteopties zoals warmtepompen aantrekkelijker maken. Het tarief in de eerste schijf voor energiebelasting gaat als onderdeel hiervan voor aardgas met 0,03 euro per kubieke meter omhoog. Elektriciteit gaat met 0,0072 euro (red. oftewel 0,72 eurocent) per kilowattuur omlaag. De meeste huishoudens blijven met hun energieverbruik binnen deze eerste schijf.

Hoe salderen werkt

Salderen in 2019

De verschuiving van de energiebelasting naar aardgas is één van de gevaren die al langer op de loer ligt voor de salderingsregeling. Hoe meer de energiebelasting op elektriciteit verlaagd wordt, hoe minder zonnepaneeleigenaren immers mogen salderen. Om die reden juicht onder meer branchevereniging Holland Solar de invoering van de terugleversubsidie toe. Wiebes heeft de Tweede Kamer eerder dit jaar per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie. De minister meldde onlangs wel de salderingsregeling met 1 jaar te willen verlengen tot en met 2020 omdat de invoering van de terugleversubsidie meer tijd vergt.

Voor de salderingsregeling is overigens door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het kalenderjaar 2018 199 miljoen euro gereserveerd (red. in 2017 was dit 140 miljoen euro) en voor het kalenderjaar 2019 is dit verhoogd naar 250 miljoen euro. Voor de postcoderoosregeling is dit respectievelijk verhoogd van 2 miljoen euro in 2018 naar 3 miljoen euro in 2019.

 

Infographic verschuiving energiebelasting

Onderstaande infographic van de Rijksoverheid geeft de verschuiving van de energiebelasting per 1 januari 2019 weer.

Verschuiving energiebelasting - salderen in 2019