Oude kachels en open haarden vervangen levert grote gezondheidswinst op

Oude kachels en open haarden vervangen levert grote gezondheidswinst op

De uitstoot van fijnstof daalt ondanks een toenemende warmteproductie. Dat is een belangrijke conclusie uit het ‘Kennisdocument Houtstook in Nederland’, dat RVO gisteren publiceerde. Het vervangen van oudere kachels en open haarden door modernere en schonere, leidt tot minder uitstoot van fijnstof, ondanks de toenemende energieopwekking.

 

Voorbeeld fijnstof uitstoot

Een moderne houtgestookte ketelinstallatie die duizenden woningen verwarmt, veroorzaakt evenveel fijnstof in de directe omgeving als één verouderde houtkachel die af en toe wordt gestookt in één huis.

Houtpellet cv-ketel

Biomassaketel

Vervang verouderde kachels en open haarden zo snel mogelijk door veel schonere biomassaketels of pelletkachels

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie wil deze trend graag versnellen: vervang verouderde kachels en open haarden zo snel mogelijk door veel schonere biomassaketels of pelletkachels. Alle mogelijke technieken, inclusief de inzet van hout en houtpellets, zijn nodig voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Tegelijk is het verminderen van (lokale) luchtverontreiniging van belang. Bijgevoegde infographic toont op basis van het Kennisdocument Houtstook dat open haarden 100 keer zoveel fijnstof (PM2,5) uitstoten per PJ opgewekte energie als pelletketels.

 

Strenge kwaliteitseisen

Hout- en pelletkachels en -ketels kennen strenge kwaliteitseisen, zowel aan de installatie als aan de gebruikte biomassa. De sector pleit voor betere handhaving van deze eisen. Daarnaast kunnen ook financiële en communicatieve instrumenten worden ingezet om het gebruik van schone ketels en kachels te bevorderen. Een subsidie op het vervangen van oude kachels door nieuwe toestellen zou echt zoden aan de dijk zetten voor de reductie van fijnstof. Daarnaast pleit de sector ervoor dat er vanaf 2019 alleen nog toestellen mogen worden geplaatst die voldoen aan de Ecodesign richtlijn en dat er een meldplicht komt voor de plaatsing van een toestel zodat naleving van het Bouwbesluit mogelijk is.

Vier brancheorganisaties voor biomassaketels en (pellet)kachels zijn vertegenwoordigd in de NVDE: Nederlandse Vereniging voor Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL), Platform Bioenergie (PBE), Nederlandse Branchevereniging Pelletkachel Industrie (NBPI) en Nederlandse Haarden en Kachelbranche (NHK).

 

BEKIJK hier het ‘Kennisdocument houtstook in Nederland

 

 

Digitale nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bekijk hier de laatste nieuwsbrief