Kinderziekten plagen ‘Nul-op-de-meter’

Kinderziekten plagen ‘Nul-op-de-meter’

Afgelopen weekend verscheen er in de Leeuwarden Courant een artikel met de titel ‘Kinderziekten plagen Nul-op-de-meter’. Uit het stuk blijkt dat het gasloos maken van wijken nog veel kinderziektes met zich meebrengt en dat het een leerzaam traject is voor zowel woningcoöperaties, aannemers en bewoners. Hieronder heel het artikel:

 

“In de Leeuwarder wijk Huizum-West gingen 55 huurhuizen vorig jaar van het gas af. Achteraf blijkt dat de huurders en corporatie Elkienmeer leergeld betalen dan gedacht.”

De woningen aan de Jan van Scorelstraat, de Jan Lievensstraat en de Van Loonstraat stammen uit 1949. Wie ze nog van vroeger kent, herkent ze amper meer terug. Er is een nieuwe isolerende baksteengevel omheen gebouwd en op het dak zijn de pannen vervangen door isolatieplaten met daarop zonnepanelen.

Gasloos maken van wijken met warmtepompen en zonnepanelen

De aardgasvoorziening is gestaakt. De panelen op de daken en diverse soorten warmtepompen halen de energie nu uit zonnestraling en de buitenlucht. Op jaarbasis zou de elektriciteitsmeter geen noemenswaardig verbruik meer meten. Bewoners zouden voortaan naast het vastrecht voor stroom een energieprestatievergoeding (EPV) aan Elkien betalen. Het totaal mag voor niemand hoger uitvallen dan de oude energienota. Lager mag wel.

 

Woningcoöperatie Elkien

Elkien wil vooroplopen, verduidelijkte toenmalig directeur Alex Bonnema eind 2015. Hij was het beu dat er veel gepraat werd over gasloos wonen, maar dat er in de praktijk geen schot in zat.

,,Je kunt je wel blindstaren op de businesscase, maar op een gegeven moment moet je het gewoon gaan doen’’, zei de oud-directeur tegen deze krant.

Beperking van de woonlasten telt voor Elkien daarbij zwaarder dan klimaatpolitieke ambities. Driekwart van het bestaande Elkien-bezit zou in vijftien jaar een rigoureuze metamorfose ondergaan. Dat zijn meer dan duizend huizen per jaar. De corporatie sloot hiervoor langlopende contracten af met onder andere aannemer Dijkstra Draisma.

Het project Jan van Scorelstraat is een proeftuin voor deze mammoetoperatie. Dat betekent volgens Elkien ‘pionieren, risico’s durven nemen en voortdurend leren, aanpassen en verbeteren’. En ook: ‘Onrust en onduidelijkheid, die van tevoren niet altijd is te overzien’.

 

Feedback huurder

Huurder Froukje Draaijer: “Dat klopt. De woningverbetering duurde langer en was heftiger dan verwacht. ,De werkzaamheden zelf ervoer ik als een tsunami. Zes weken werden vier maanden en de nasleep duurt tot nu.

Net als mijn buren ondervinden we ook de schaduwkanten van het resultaat. Ik hoor namelijk dag en nacht geluiden. Het bromt, sist, piept en ruist in elke ruimte van het huis. Ik zette de warmtepomp nachts zelfs uit vanwege de diepe bromtoon. Daardoor kon ik ’s ochtends alleen nog maar koud douchen”

Acht maanden na oplevering lopen bouwvakkers en monteurs nog her en der nawerk te doen. Goed dat dit – ,,op aandrang van de huurders’’ – gebeurt, vindt Draaijer, maar achteraf oordeelt ze dat Elkien de huizen had moeten ontruimen door wisselwoningen aan te bieden.

 

Huizum

Elkien heeft de grootste bron van herrie vervangen: thermodynamische pompen op de daken van zes huizen, waarvan het hoge geluid meer herrie gaf dan voorzien. Uit de vijf verschillende warmtepompen in het Huizumer experiment is een beste keus gerold, aldus de corporatie, zowel wat tevreden huurders als warmteopbrengst betreft.

De verhuurder neemt huurdersklachten serieus, zegt woordvoerder Nikkie Smit. Als blijk daarvan wordt de EPV pas in rekening gebracht bij de huurders als de energievoorziening een jaar lang op rolletjes heeft gelopen. Dat is nog maar in 5 van de 55 huizen het geval.

Huurdersplatform Nieuw Elan heeft de klankbordgroep van de Van Scorelstraat en omstreken nieuw leven in geblazen. ,,Gasloos wonen is anders. Elkien moet de mensen daarin goed begeleiden. Desnoods moeten wij het zelf maar doen’’, zegt bewonersondersteuner Theda Heijs.

Bron:. http://www.lc.nl/